Autor: Dorota Mrozowska

Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Od kilku lat pracuje jako specjalista ds. kadr i płac w dużym przedsiębiorstwie. Jej wiedza jest przydatna zarówno dla pracodawców, czyli przedsiębiorców, jak i pracowników, których zatrudniają. Z jej tekstów poznasz prawa i obowiązki obu stron w skrupulatny i przystępny sposób. W wolnym czasie pielęgnuje ukochane rośliny i uprawia jogę.

Znalezienie wymarzonej lub czasem jakiejkolwiek pracy może okazać się kłopotliwe. Rynek pracy często poszukuje osób z doświadczeniem, a osoba bezrobotna, czy świeżo po szkole zwyczajnie go nie posiada. Doskonałym sposobem, aby je zyskać i aby pracodawca otrzymał pracownika, który posiada odpowiednie kwalifikacje jest staż z urzędu pracy. Okazuje się, że to idealne rozwiązanie dla wielu osób – sprawdź najważniejsze informacje. Staż z Urzędu Pracy 2022 — dla kogo? Co to jest staż? Definicję słowa staż znajdujemy w ustawie, która stwierdza, że jest to przyuczenie do zawodu w firmie pod okiem mentora. Instytucja stażu pojawia się również w urzędach pracy, które…

Czytaj więcej

Jeśli chcemy zatrudnić osobę pochodzącą z takich krajów jak: Ukraina, Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia lub Rosja, to w określonych sytuacjach możemy to zrobić na podstawie oświadczenia o zatrudnieniu cudzoziemca. Konieczne jest jednak spełnienie warunków i załatwienie niezbędnych formalności. Poznaj szczegóły związane z zezwoleniem na pracę. Gdzie załatwić formalności związane z powierzeniem pracy cudzoziemcowi? Wszystkie formalności powinny być dopełnione przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca. Można je załatwić w czasie wizyty w urzędzie pracy (powiatowym odpowiednim dla miejsca prowadzenia działalności), listownie lub elektronicznie. Sprawdź, co musi zawierać taki dokument i w jaki sposób sporządzić go prawidłowo. Kiedy można zatrudnić do pracy cudzoziemca…

Czytaj więcej

PFRON lub PeFRON to skrót od pełnej nazwy, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tą instytucją do czynienia mają osoby z niepełnosprawnościami, ich bliscy, a także wiele osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. W związku z tym duża ilość z nas, nawet nie słyszała tej nazwy i początkowo z pewnością nie wiedziałaby, z czym połączyć jej działalność. Jednak PFRON jest ważną i bardzo potężną instytucją, w związku z tym z pewnością warto dowiedzieć się na jej temat nieco więcej. Czym dokładnie jest PFRON? Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – to pełna nazwa i jednocześnie rozwinięcie skrótu, którego zwykle używa się…

Czytaj więcej

Od pewnego czasu o mobbingu słyszy się coraz więcej. Z pewnością zjawisko to jest nagłaśniane i wskazywane w mediach, czy w różnego rodzaju publikacjach, dotyczących zarządzania ludźmi. Jest on obecny również w kodeksie pracy oraz źródłach, które informują nas o prawach pracowniczych. Samo określenie mobbing zna właściwie każdy, jednak często jest nam bardzo trudno dokładnie określić, czym on jest. Z pewnością nie jest dobry, ani pożądany. Jak można zdefiniować mobbing i czym on dokładnie jest? Definicja mobbingu znajduje się w kodeksie pracy 94.3 ustęp 2. Dowiadujemy się z niego, że jest to sytuacja celowego, świadomego oraz uporczywego nękania pracownika. Może…

Czytaj więcej

Empowerment jest koncepcją wykorzystywaną w zarządzaniu. Jej główną zasadą jest zachęcanie pracowników do angażowania się w procesy decyzyjne organizacji, firmy, w której pracują, przy jednoczesnym braniu odpowiedzialności za własne działania. Z założenia mają oni podchodzić do własnych zadań w taki sposób, jakby byli właścicielami firmy. Metoda ta jest dość chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi Jakie efekty, takiego zarządzania odczuje Twój pracownik? Istnieje grupa efektów, które będą widoczne w działaniach i postępowaniu pracowników, przy zastosowaniu takiej metody zarządzania. Mogą one mieć bardzo korzystne oddziaływanie na firmę, więc z pewnością warto rozważyć taki właśnie model u siebie. Przede wszystkim nasi…

Czytaj więcej

Zakończenie stosunku pracy, czy zwolnienie pracownika może odbyć się na kilka różnych sposobów. Jedną z opcji jest zwolnienie dyscyplinarne. Jednak w takiej sytuacji musimy posiadać odpowiednie uzasadnienie. Otrzymanie takiego wypowiedzenia musi więc zostać poprzedzone tym, że pracownik naruszy swoje obowiązki – dokładne przykłady takich sytuacji są określone prawnie. Musimy jednak pamiętać, że nie zawsze naruszenie obowiązków pracowniczych, wiąże się z możliwością rozwiązania umowy z winy pracownika. Muszą zaistnieć ku temu specjalne przesłanki. Dodatkowo pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jeśli w czasie trwania umowy o pracę, dopuścił się on przestępstwa, które sprawia, że zatrudnienie na danym stanowisku nie może być kontynuowane.…

Czytaj więcej

Urlopy pracownicze są regulowane przez Kodeks Pracy, jednak są one zagwarantowane jedynie osobom, które pracują w oparciu o umowę o pracę, wszelkie umowy cywilno-prawne nie wykluczają urlopu, jednak będzie on zależny od zapisów umowy oraz odpowiednich regulacji wewnątrzzakładowych. Kiedy i w jakim wymiarze przysługują nam więc wolne dni? Czas wolny, w którym jesteśmy zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy – tak można krótko zdefiniować urlop. W niektórych przypadkach na urlopie otrzymujemy wynagrodzenie, warto również wiedzieć, że urlop stanowi przywilej pracownika, którego pracodawca nie może mu odebrać. Co roku przysługuje nam określona ilość dni wolnych od pracy, jest ona uzależniona od stażu…

Czytaj więcej

Umowa zlecenie może ale nie musi być ozusowana. Co to znaczy? Dokładnie rzecz ujmując pracodawca musi zachować pewnego rodzaju czujność i posiadać odpowiednią wiedzę, aby mieć pewność kiedy musi opłacać składki przy zatrudnianiu pracownika na umowę zlecenie, a kiedy nie. Zapraszamy do poznania szczegółów. Nie każdy uznaje umowę zlecenie za korzystną, bywa ona nawet zaliczana do tzw. śmieciówek, gdyż z założenia nie powoduje odprowadzania za nas składek. Jednak nie jest tak do końca. Pracodawca w niektórych sytuacjach musi płacić składki od umowy zlecenie a w innych nie. Podstawowe elementy, które o tym decydują to wartość umowy oraz to z kim…

Czytaj więcej