Finanse

Czym jest numer IBAN, do czego służy i kiedy będzie nam potrzebny – poznaj niezbędne fakty.

Numer IBAN

Przelewy międzynarodowe, a dokładnie wykonanie przelewu z naszego polskiego konta bankowego, na takie znajdujące się za granicą wymaga podania odpowiedniego numeru o nazwie IBAN. Jednak niewiele osób wie czym on właściwie jest i po co się go stosuje. Dowiedz się również jak wygląda numer IBAN i jak wpisać go w przypadku realizowania przelewu.

Numer IBAN – co to takiego?

Zacznijmy od wyjaśnienia skrótu IBAN to z j. Angielskiego International Bank Account Number, czyli odgórnie określony system międzynarodowej numeracji kont bankowych. Dzięki temu ciągowi cyfr zyskujemy możliwość przelewania pieniędzy na zagraniczne konta, jak również ich odbierania na naszym polskim rachunku.

Jeśli posiadamy konto w polskim banku, a osoba, do której chcemy zrealizować przelew w zagranicznym, to musimy dać bankowi informację, że przelew jest to innego kraju, do jakiego konkretnie i jakiego banku w nim. Temu właśnie służy IBAN – gdy go wpisujemy po ciągu cyfr, bank wykonujący przelew identyfikuje najpierw kraj, a następnie bank, do jakiego ma zostać zrealizowany przelew. Tak też wysyła pieniądze, zgodnie z podanym dalej numerem rachunku odbiorcy.

Przelew zagraniczny = IBAN+numer zagranicznego rachunku

Numery IBAN, z których obecnie korzystamy stanowią efekt pracy Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych. Zostały one stworzone, aby przelewy międzynarodowe mogły być realizowane zdecydowanie szybciej na ternie Unii Europejskiej.

Zmiana została z entuzjazmem przyjęta przede wszystkim przez przedsiębiorców, którzy współpracując pomiędzy krajami często stawali w obliczu rozbieżności standardów, jakie obowiązują w różnych krajach. Jednak z pewnością zmiana ta jest korzystna dla każdego, komu zdarzyło się wykonywać przelew międzynarodowy.

Realizując przelew typu SEPA (do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norwegii, Islandii czy Szwajcarii) musimy podać numer IBAN.

W związku z tym obecnie, aby wykonać przelew międzynarodowy, w kilkudziesięciu krajach i na terytoriach zależnych, stosowanie numeru IBAN jest obowiązkowe.

Numer rachunku bankowego – co musimy wiedzieć na jego temat?

Polskie numery rachunków bankowych (NRB) nadawane są według określonych standardów. Składają się z 26 cyfr, które można podzielić na 3 grupy.

Pierwsze dwie cyfry to tzw. suma kontrolna całego numeru konta, określana na podstawie pozostałych cyfr. [ Nazwijmy je AA]

Kolejne 8 cyfr to numer rozliczeniowy banku, dzięki któremu można zidentyfikować konkretną placówkę. [Nazwijmy je BBBB BBBB]

Pozostałe 16 cyfr stanowi numer klienta [Nazwijmy je CCCC CCCC CCCC CCCC]

W całości więc nasz numer konta wygląda w następujący sposób:

AA BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC

.. BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC – te 24 cyfry nazywane są BRAN, czyli Basic Bank Account Number – podstawowy numer rachunku bankowego. ID naszego rachunku jest odczytywane w tym banku, w którym posiadamy konto. Co ważne dla każdego banku przydzielony został własny, indywidualny identyfikator.

Zapis numeru konta

We wszelkich systemach elektronicznych numer konta zapisywany jest jako ciąg cyfr, bez jakichkolwiek przerw. Jeśli jednak notujemy lub wpisujemy go odręcznie to stosuje się podział na bloki – najpierw dwie cyfry, a kolejne po cztery.

IBAN – Międzynarodowy numer rachunku bankowego

W Polsce numery rachunków bankowych oznacza się zgodnie z międzynarodowymi standardami IBAN. Ma to jednak zastosowanie jedynie w czasie realizowania przelewów międzynarodowych. Wygląda to w następujący sposób – standardowy numer rachunku zostaje poprzedzony przez odpowiedni kod PL.

PL – kod kraju

AA – suma kontrolna

BBBB – ID instytucji

CCCD – gdzie CCC to ID oddziału, a D cyfra kontrolna

EEEE EEEE EEEE EEEE – numer rachunku klienta

czyli

PLAA BBBB CCCD EEEE EEEE EEEE EEEE

IBAN – międzynarodowy numer rachunku bankowego. Twój polski numer konta składa się z 26 cyfr, jeśli dodasz na początku oznaczenie PL, będzie 28 znaków i kompletny numer IBAN.

Różna długość IBAN w różnych krajach

Numer IBAN nie zawsze będzie tej samej długości, uzależniona jest ona od kraju, gdzie prowadzony jest konkretny rachunek bankowy. Jednak obowiązuje wymóg, aby kod IBAN był jednakowej długości w obrębie konkretnego terytorium.

Numer rachunku bankowego nie może być dłuższy niżeli 30 znaków – mogą to być zarówno litery, jak i cyfry. W różnych krajach ma on różną długość i tak przykładowo:

  • w Polsce 28 znaków,
  • w Norwegii 15 znaków,
  • w Austrii 20 znaków,
  • w Belgii 16 znaków,
  • we Francji 27 znaków.

Jak sprawdzić czy numer IBAN jest prawidłowy?

Najłatwiej dokonać tego z wykorzystaniem jednego z wielu dostępnych online narzędzi, które dokonają odpowiednich obliczeń. My jednak prezentujemy, metodę działania algorytmu i pokazujemy jak obliczyć to samodzielnie.

W pierwszej kolejności należy zapisać numer IBAN jako ciąg cyfr czyli:

PLAA BBBB CCCD EEEE EEEE EEEE EEEE

W kolejnym kroku pierwsze cztery znaki przenosimy na koniec, czyli:

PLAA BBBB CCCD EEEE EEEE EEEE EEEE ↓↓↓

BBBB CCCD EEEE EEEE EEEE EEEE PLAA

Teraz czas na zmianę kodu kraju, co oznacza, że zamiast PL musi pojawić się wartość numeryczna. W tym celu korzysta się z zasady według której każdej literze alfabetu przyporządkowana jest odpowiednia liczba.

A to 10

B to 11

C to 12

itd…

Zgodnie z tą zasadą PL w wartości numerycznej wyniesie 2521, gdyż 25 to P, zaś 21 to L.

Więc teraz nasz IBAN będzie wyglądał w następujący sposób:

BBBB CCCD EEEE EEEE EEEE EEEE 2521AA

Po zmianie PL na cyfry mamy przed sobą ciąg 30 cyfr – liczbę, która musimy podzielić przez 97. Jeśli w takim dzieleniu uzyskamy resztę równą 1 to oznacza, że suma kontrolna jest prawidłowa, tak samo jak numer IBAN.

IBAN i jego użytkowanie

IBAN to obecnie międzynarodowy standard, który wprowadzono, aby skutecznie ujednolicić strukturę rachunków bankowych w obrębie konkretnego kraju. Dzięki jego wykorzystaniu można w łatwy i szybki sposób skutecznie sprawdzić poprawność numeru rachunku. Jednocześnie jeśli planujemy wykonanie zagranicznego przelewu, to powinniśmy pamiętać, że w innych krajach numery rachunków bankowych również mogą być zbudowane w inny sposób niż te polskie.

Idealnym przykładem jest Wielka Brytania, ponieważ w tym kraju numer rachunku bankowego składa się z ciągu liter oraz cyfr, a nie samych cyfr.

Niezależnie jednak od tego do jakiego kraju chcemy przelać pieniądze powinniśmy koniecznie sprawdzić czy numer rachunku bankowego jest poprawny, zanim wyślemy je kontrahentowi. W ten sposób w znacznym stopniu unikamy ryzyka.

Również jeśli oczekujemy na przelew zza granicy powinniśmy zadbać, aby w sposób prawidłowy podać kontrahentowi numer IBAN, aby dostać pieniądze w jak najkrótszym czasie.

Można jednak powiedzieć, że numer IBAN to równocześnie numer naszego rachunku bankowego, jednak do celów międzynarodowych konieczne jest poprzedzenie go odpowiednim oznaczeniem kraju – w naszym przypadku PL. Jeśli wysyłamy pieniądze na zagraniczne konto możemy spodziewać się również innej konstrukcji samego numeru konta. Warto wówczas poszukać w sieci narzędzi, które pozwolą na sprawdzenie ich autentyczności, tak jak sprawdzanie sumy kontrolnej w polskim numerze.

Jakie identyfikatory mają najpopularniejsze banki w Polsce?

1010 Narodowy Bank Polski

1020 PKO BP

1030 Bank Handlowy (City Handlowy)

1050 Bank ING

1140 mBank

1160 Bank Millennium

1240 Bank Pekao

1470 Eurobank

1750 Raiffeisen Bank

1870 Nest Bank

1910 Deutsche Bank Polska

1940 Credit Agricole Bank Polska

1950 Idea Bank

2030 BGŻ BNP Paribas

2490 Alior Bank

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz