Finanse

Faktoring pełny czyli opcja bez regresu – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Faktoring pełny bez regresu

Faktoring jako forma finansowania działalności i zapewniania jej płynności finansowej? Jak najbardziej można tę usługę w taki sposób wykorzystać. Jednak pojawia się pytanie czy zdecydować się na faktoring pełny czy niepełny i które rozwiązanie jest dla nas najlepsze. Zastanówmy się więc nad faktoringiem pełnym czyli usługą bez regresu – co to oznacza i kiedy warto się na niego zdecydować?

Przypomnijmy czym jest faktoring

Faktoring to usługa oferowana przez wyspecjalizowane firmy lub banki. Polega na tym, że przedsiębiorca wystawia swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności – udziela więc im tzw kredytu kupieckiego, który zwiększa jego konkurencyjność na rynku. Jednak dla zapewnienia lepszego finansowania swojej działalności, aby nie oczekiwać na opłacenie faktury sprzedaje tę nieprzeterminowaną fakturę faktorowi.

Firma faktoringowa przekazuje na konto faktoranta, czyli przedsiębiorcy zaliczkę w umówionej wysokości na poczet faktury. Odlicza swoje koszta, odsetki i prowizję. Gdy faktura zostanie opłacona przez kontrahenta reguluje pozostałą część faktury.

W ten sposób przedsiębiorca zyskuje środki na bieżące działanie swojego przedsiębiorstwa i nie musi zaciągać dodatkowych kredytów czy powodować zatorów płatniczych. Sam jest w stanie na bieżąco płacić swoje zobowiązania, dzięki czemu staje się na rynku bardziej godny zaufania.

Faktoring pełny – bez regresu – co trzeba o nim wiedzieć?

Charakterystyczną cechą faktoringu pełnego, która odróżnia go od niepełnego jest odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność dłużnika. O co dokładnie chodzi? Otóż w faktoringu pełnym nie mamy do czynienia z regresem, czyli powrotem zobowiązania do przedsiębiorcy.

W faktoringu pełnym to faktor, który nabył fakturę ponosi całkowicie odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność i będzie dochodził zapłaty we własnym zakresie. Oznacza to więc, że za taką usługę zapłacimy nieco więcej, pojawi się konieczność dokładniejszego zweryfikowania kontrahentów, większej ilości dokumentów i ustanowienia wymaganych zabezpieczeń. Jednak jest i druga strona, gdyż dzięki temu zyskamy od razu pieniądze za fakturę i będziemy mogli o niej całkowicie zapomnieć.

W faktoringu pełnym faktorant nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika.

Odpowiedzialność za niezapłacone faktury przejmuje więc faktor, który zwykle działa wraz z ubezpieczycielem, gdyż ubezpiecza umowę należności. W tym rodzaju faktoringu faktorant nie ma obowiązku zwrócenia zaliczki faktorowi w momencie niewypłacalności kontrahenta.

Windykacja miękka, jak i twarda pozostaną w gestii faktora a my nie będziemy musieli się już tym przejmować, jednocześnie zabezpieczymy w ten sposób naszą firmę przed ewentualną nieuczciwością kontrahenta i nie zapłaceniem faktury, co mogłoby wpłynąć na naszą wypłacalność, spowodować zatory płatnicze czy nawet doprowadzić do bankructwa.

Główne cechy faktoringu pełnego

 • Konieczne jest przeprowadzenie jawnej cesji wierzytelności nieprzeterminowanej.
 • 100% ryzyka za niewypłacalność kontrahentów spada na faktora.
 • Jest to droższa opcja faktoringu w porównaniu do niepełnego.
 • Usługa ta najczęściej wykorzystywana jest przez średnie firmy i większe korporacje.

Kiedy warto zdecydować się na faktoring pełny?

 1. Gdy zależy nam na zapewnieniu swojej firmie bezpieczeństwa finansowego.
 2. Gdy kwestie związane z ewentualną windykacją chcemy przekazać komuś innemu.
 3. W czasie intensywnego rozwoju firmy, pojawiania się wielu nowych kontrahentów czy przyjęcia i podpisania kontraktu o dużej wartości – w takich sytuacjach faktoring pełny zapewni płynność finansową z pominięciem ryzyka.
 4. W sytuacji gdy długie terminy płatności (30, 60 czy nawet 120 dni) to dla Twojej firmy zbyt długi czas, jednak kontrahent wymaga takiego modelu rozliczania się.
 5. Gdy dochodzi do zmian w otoczeniu gospodarczym w Twojej branży, dochodzi do zmian sytuacji gospodarczej lub prawnej podmiotów, z którymi współpracujesz – w takich sytuacjach Twoja firma może potrzebować odpowiedniego zabezpieczenia i solidnego partnera w prowadzonym biznesie.
 6. Gdy rozpoczynasz nową współpracę i w związku z tym nie znasz sytuacji finansowej swoich odbiorców, nie masz również informacji na temat ich dyscypliny płatniczej. Faktor pomoże w zweryfikowaniu tych informacji i zmniejszy ryzyko ponoszone w związku z transakcją w razie ewentualnej niewypłacalności.
 7. Gdy zależy nam na poprawie struktury bilansu finansowego firmy – poprawienie wskaźników finansowych, wyczyszczenie bilansu z należności.
 8. Gdy poszukujemy nowych kontrahentów i stale zawieramy relacje biznesowe z nowymi partnerami.

Koszta związane z faktoringiem pełnym

Podobnie jak w faktoringu niepełnym, tak i tutaj koszta jakie poniesie przedsiębiorca zależne są od wielu czynników. Jednak z pewnością jest to droższa opcja faktoringu, z uwagi na fakt, że faktor ponosi większe ryzyko.

Pośród podstawowych kosztów faktoringu należy wymienić prowizję i odsetki. Prowizja ustalana jest indywidualnie, zależy chociażby od poziomu ryzyka transakcji, czy wysokości wypłacanej zaliczki. Odsetki naliczane są przez cały czas, od momentu zawarcia umowy faktoringowej do czasu aż dłużnik opłaci swoją wierzytelność. Mogą być naliczone jednorazowo lub miesięcznie.

Pojawiają się jednak również opłaty dodatkowe, takie jak opłata przygotowawcza wynikająca z kosztów prawnych związanych ze sprawdzeniem stanu finansowego kontrahenta, przygotowania umowy itp. Niekiedy w faktoringu pełnym pojawiają się również odsetki za zwłokę w płatności.

Faktoring pełny jest droższym rozwiązaniem, jednak przedsiębiorca nie musi się martwić o ewentualne dochodzenie należności.

Księgowanie faktoringu pełnego

Faktoring pełny jest całkowitym i trwałym przeniesieniem wierzytelności wynikającej z faktury na inny podmiot. Faktor przejmuje pełne ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Jednak dla wielu przedsiębiorców pojawia się w tej kwestii problem z odpowiednim ujęciem takiego działania w księgach rachunkowych.

Najważniejsze, aby z ksiąg rachunkowych faktoranta taka wierzytelność została wyksięgowana w dniu, w którym dochodzi do przejęcia wierzytelności. Umowa faktoringowa prawnie i w działaniach księgowych będzie postrzegana w dokładnie w taki sam sposób, jak sprzedaż wierzytelności.

Kolejnym krokiem jest zaliczenie kwoty, którą przekazuje nam faktor do przychodów finansowych. Korzystamy z usług więc faktor pobiera za nie opłatę, która musimy zaliczyć do kosztów finansowych. W sytuacji gdy faktor jest podatnikiem VAT, to do faktur, które dokumentują pobrane opłaty nalicza podatek VAT.

Pieniądze za fakturę pomniejszone o wartość należności faktor przesyła na rachunek bankowy faktoranta.

Czy warto wybrać faktoring pełny?

Faktoring pełny to zakres usług w maksymalnym zakresie. Oznacza to, że przedsiębiorca otrzymuje finansowanie faktury, ale również monitorowanie zapłacenia należności oraz windykację i ochronę przed niewypłacalnością kontrahentów.

W wielu sytuacjach rynkowych, mimo iż takie usługi są zdecydowanie droższe od innych form finansowania faktur, to jednak okazują się bardziej opłacalne niż podejmowanie ryzyka związanego z niewypłacalnością. Faktoring pełny jest w stanie zapewnić naszej firmie płynność działania przy intensywnym rozwoju, zabezpieczyć ją przed konsekwencjami oraz zagwarantować spokój, że ewentualną windykacją zajmie się inny podmiot.

Tagi

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz