Prowadzenie firmy

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, czyli PKWiU – co to takiego i w jakich sytuacjach ma zastosowanie?

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Obowiązująca obecnie w naszym kraju Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług powstała w 2015 roku. Jej podstawowym celem jest zastosowanie statystyczne, jednak wykorzystuje się ją również w ewidencji, rachunkowości oraz dokumentacji. Ponadto znajdziemy ją również w rejestrach urzędowych. Czym ona dokładnie jest, jak wygląda i jakie ma znaczenie?

Jaki jest cel istnienia PKWiU?

Główną przyczyną stworzenia PKWiU było dążenie do łatwiejszego tworzenia statystyk. Ma ona również bardzo duże znaczenie dla podatku od towarów i usług (VAT), który jest opłacany bezpośrednio, jak również dla innych form opodatkowania, taki jak CIT i PIT.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 rok wprowadziło Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług.

Od czasu jej wprowadzenia miało miejsce kilka nowelizacji. Jednak na chwilę obecną obowiązuje ona w wersji z roku 2015. przedsiębiorcy nie mają obowiązku umieszczania na fakturze symboli PKWiU od 2013 roku – zarówno w przypadku faktur VAT, jak i tych które są z niego zwolnione.

PKWiU jest zharmonizowane z system międzynarodowym, gdyż jego organizacja oparta jest na NACE – klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej oraz CPA – klasyfikacji Produktów według Działalności.

Składowe – budowa numeru PKWiU

PKWiU jest numerem złożonym z siedmiu poziomów, za ich sprawą zostaje dokładnie określone o jaki towar lub usługę chodzi.

SSekcja – oznaczenie literowe
XXDział – dwie cyfry
.XGrupa – cyfra po kropce
XKlasa – kolejna cyfra
.XKategoria – cyfra po drugiej kropce
XPodkategoria – kolejna cyfra
XPozycja – ostatni numer

Jak więc wygląda PKWiU?

SXX.XX.XXX

 

gdzie:

S to litera

X to liczba

Warto jednocześnie zaznaczyć, że grupowanie na siedmiu poziomach stosowane jest jedynie w potrzebach krajowych.

Jak wygląda ustalenie PKWiU?

Ustalenie odpowiedniego numeru PKWiU dla celów podatkowych, jest zadaniem, które musi zostać wykonane przez przedsiębiorcę.

  • Ma to odniesienie w stosunku do ustalania odpowiedniej stawki podatku VAT.
  • Ustalenie numeru da również przedsiębiorcy informację, czy musi on posiadać kasę fiskalną.
  • Dowiemy się również czy konieczne jest zastosowanie szczególnych procedur rozliczeniowych.

Bardzo istotne dla prowadzonej działalności gospodarczej jest więc, aby taka numeracja była w odpowiedni sposób prowadzona.

Główny Urząd statystyczny posiada na swojej stronie wyszukiwarkę, która umożliwia stosunkowo proste odnalezienie odpowiedniego numeru PKWiU. Jeśli jednak nie uda nam się określić odpowiedniej kwalifikacji w taki sposób, można również złożyć pisemny wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatury Urzędu Statystycznego w Łodzi. Powinniśmy w nim zawrzeć dokładny opis usługi, jaka będzie świadczona kto będzie zlecającym, na podstawie jakiej umowy, jak również kto jest właścicielem surowca.

LISTA OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE NUMERÓW PKWiU

Jeśli sytuacja dotyczy konkretnego wyrobu, to niezbędne jest zawarcie możliwie jak największej ilości informacji na jego temat. Wymienia się chociażby pełen skład, niezbędne jest również procentowe określenie zawartości danego surowca oraz można także wskazać wydany numer WIT lub kod CN.

Wniosek taki musi posiadać odręczny, osobisty podpis, a do urzędu przekazujemy je tradycyjnym listem poleconym, faksem lub poprzez e-mail.

Jeśli numer PKWiU jest dla nas istotny z uwagi na określenie w ten sposób wysokości podatku VAT, to posiadając oznaczenie możemy skorzystać z jednej z internetowych wyszukiwarek, która połączy nam ze sobą te dwa elementy.

Informacja zwrotna, jaką uzyskamy z urzędu, nie stanowi decyzji administracyjnej. Nie ma więc przewidzianej drogi odwoławczej. Jednak jeśli dojdzie do sporu z organami podatkowymi, dotyczącego należnego do opłacenia podatku, to możemy przedstawić taką informację. Wydanie dokumentu, z taką informacją dla przedsiębiorcy odbywa się w ciągu miesiąca. Jeśli jednak sprawa jest bardziej skomplikowana, może się to przedłużyć do dwóch miesięcy, od chwili, gdy wniosek wpłynie do statystyki publicznej.

Co istotne wydanie informacji przez Urząd Statystyki i Nomenklatury jest odpłatne. Należną sumę należy uiścić przed uzyskaniem opinii, w przeciwnym razie może ona w ogóle nie zostać przygotowana. Jednak co istotne wysokość opłaty uzależniona jest od tego, ile symboli klasyfikacyjnych zostało nadane. Wynosi ona 61,5 zł brutto za jedna pozycję klasyfikacji.

Jak składamy wniosek?

Można go dostarczyć:

– osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach:

w poniedziałek, środę, czwartek i piątek: 8:15‐16:15

we wtorek:8:15‐18:00

– zwykłą pocztą,

– mailem ( klasyfikacjeUSLDZ@stat.gov.pl ) lub

– faksem: 42 683 90 10.

Adres:

Urząd Statystyczny w Łodzi

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur

ul. Suwalska 29

93-176 Łódź

telefony:

42 683 92 70,

42 683 92 72,

42 683 92 74,

fax: 42 683 90 10.

Numer PKWiU i jego wykorzystanie

Przedsiębiorcy wystawiający faktury nie mają obecnie już obowiązku, który określałby konieczność wskazywania PKWiU na fakturze. Warto jednak zauważyć, że powołując się na ustawę o podatku od towarów i usług (VAT), wpisanie takiego numeru może być korzystne. Dlaczego? Otóż jeśli chcemy zastosować obniżoną stawkę VAT lub skorzystać ze zwolnienia, będzie to jasno określone i umotywowane.

Co istotne przedsiębiorcy korzystają z oznaczenia PKWiU na fakturze również w celach ewidencyjnych sprzedanych towarów i usług. Zawsze takie oznaczenie dokładnie określa, co było przedmiotem faktury. Oprócz tego w razie kontroli podatkowej również może okazać się ono pomocne.

Jest to oznaczenie wykorzystywane przede wszystkim w celach statystycznych. Jego dodatkową funkcjonalnością jest fakt, że daje on sposobność do kontrolowania obrotu towarów na całym polskim rynku.

Ponadto, dzięki jego stosowaniu towary, które muszą być objęte konkretnymi preferencjami podatkowymi mogą być w odpowiedni sposób kontrolowane.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz