Prowadzenie firmy

Sprzedaż długu czy windykacja – na które rozwiązanie lepiej się zdecydować?

Sprzedaż długu czy windykacja?

Gdy ze strony klienta lub kontrahenta pojawiają się wobec nas niezapłacone zobowiązania finansowe, dochodzi do momentu, w którym jako przedsiębiorcy musimy podjąć odpowiednią decyzję odnośnie dalszego postępowania. Zwykle, jeśli sprawy nie udało się załatwić polubownie, pojawiają się przed nami dwa rozwiązania – sprzedaż długu lub zlecenie jego windykacji.

Często przedsiębiorcy zupełnie nie wiedzą czym dokładnie te rozwiązania się różnią technicznie, jak również nie posiadają odpowiedniej wiedzy, która pomogłaby im ocenić czy w przypadku tego konkretnego długu lepszym rozwiązaniem będzie windykacja czy sprzedaż długu. Co będzie korzystniejsze finansowo i pozwoli lepiej zminimalizować straty?

Wpływ na to ma wiele czynników, m.in. bieżąca sytuacja dłużnika, jak również rodzaj samego długu. Niekiedy lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż, a innym razem zlecenie windykacji. Z czasem takie decyzje potrafimy podejmować na podstawie doświadczenia i posiadanych informacji. Co jednak zrobić jeśli taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy? Jak podejść do problemu?

Co z definicji różni windykację i sprzedaż długów?

Z pewnością, aby podjąć dobrą decyzję odnośnie dalszego postępowania z naszym dłużnikiem musimy w pierwszej kolejności dowiedzieć się dokładnie, co oznaczają pojęcia windykacji oraz sprzedaży długów. Należy wyraźnie zaznaczyć, że są one regulowane przez przepisy kodeksu cywilnego.

Zacznijmy od tego, że zarówno jeden jak i drugi proces ma doprowadzić do odzyskania od dłużnika należności, jaką zalega wierzycielowi. Jednak same działania wyglądają zupełnie inaczej. Pod pojęciem windykacji kryją się przede wszystkim negocjacje, których celem ma być polubowne załatwienie sprawy, wypracowanie porozumienia i zmotywowanie dłużnika do uregulowania należności. Jest to tzw. windykacja miękka.

Istnieje jednak również windykacja twarda. W jej zakresie dopuszcza się wszelkie, zgodne z prawem działania, których skutkiem może być odzyskanie należności od dłużnika. Przykładem jest uzyskanie prawomocnego wyroku sądu i egzekucja długu z majątku dłużnika poprzez komornika. Takie kroki podejmowane są w sytuacji, gdy upłynie okres postępowania polubownego.

Sprzedaż długu to z kolei zupełnie inne zagadnienie. Tutaj przedsiębiorca decyduje się na odpłatne przekazanie wierzytelności zupełnie innej osobie. Można tego dokonać np. za pomocą giełdy długów. Wówczas zobowiązanie przechodzi na kogoś innego i to on będzie egzekwował należność od dłużnika. Taka metodę stosuje się zarówno w przypadku długów wymagalnych, jak i takich, które powinny być dawno uregulowane.

Dłużnik nie musi wyrazić zgody na sprzedaż długu. Konieczne jest jedynie poinformowanie go o takiej transakcji i przeniesieniu własności długu, gdyż zmieni się podmiot, któremu będzie musiał spłacić swoje zobowiązanie.

Kiedy sprzedaż długu, a kiedy jego windykacja?

Tak naprawdę istnieje wiele czynników, które mają wpływ na taką decyzję. Jednak z podstawowych założeń warto zauważyć, że szczególnie w przypadku mniejszych firm, nawet jeden dłużnik może doprowadzić do bankructwa. Jeśli więc musimy się przed nim szybko ratować, to zdecydowanie sprzedaż długu może okazać się korzystniejszym rozwiązaniem.

Z punktu widzenia wierzyciela sprzedaż długu będzie wyjątkowo korzystna, gdy już przeprowadzono nieskuteczną egzekucję komorniczą, gdy dłużnik jest osobą niewypłacalną lub też jeśli długi są przedawnione, jednak jeszcze nie wygasłe.

Przed podjęciem decyzji o sprzedaniu długu warto jednak dokładnie sprawdzić umowę zawartą z dłużnikiem. Jeśli pojawia się w niej zapis o zakazie cesji, to nie mamy możliwości sprzedaży długu. Oczywiście do sprzedaży nie dojdzie również w sytuacji, gdy nie znajdzie się osoba czy instytucja chętna na zakup.

Jeśli zdajemy sobie sprawę, że dłużnik posiada majątek, to lepszym rozwiązaniem będzie z pewnością windykacja, mimo iż często zdecydowanie bardziej czasochłonna niżeli sprzedaż. Proces windykacji powinien rozpocząć się możliwie jak najszybciej, szczególnie jeśli dana osoba posiada więcej wierzycieli i istnieje ryzyko, że któryś z nich dokona zajęcia majątku.

Windykacja – wady i zalety

zaletywady
Można obciążyć dłużnika kosztami windykacjiBywa długotrwała
Możliwe jest skuteczne odzyskanie wszystkich środków finansowychJeśli dłużnik posiada kilku wierzycieli, ktoś inny może dokonać zajęcia majątku
Opłaca się w sytuacji, gdy posiadamy dokument, potwierdzający istnienie długuJeśli będzie nieskuteczna mogą pojawić się dodatkowe koszty
Dzięki niej przerywamy bieg przedawnieniaDziałania muszą być podejmowane szybko

Sprzedaż długu – wady i zalety

zaletywady
Pozawala na szybkie pozyskanie pieniędzyRelacja z danym kontrahentem może zostać spisana na straty
Nie występują dodatkowe koszta windykacyjneZe sprzedaży długu uzyskujemy zwykle mniejszą sumę niżeli on sam jest wart
Może stanowić skuteczny sposób na uratowanie firmy przed upadłościąW większości przypadków długi skupywane są przez firmy windykacyjne
Nie pojawiają się długotrwałe procesy sądowe oraz związane z windykacjąNiekiedy ciężko jest znaleźć chętnego nabywcę na konkretny dług
Dzięki niej możemy spać spokojnie, odzyskując pieniądze od dłużnika i pozbywając się problemu związanego z zaległościami

Koszta windykacji i sprzedaży długów

Sprzedaż długów potwierdzana jest poprzez cesję, czyli umowę cywilno-prawną. W związku z tym jako wierzyciele nie ponosimy tu kosztów, poza koniecznością opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to więc rozwiązanie idealne jeśli zależy nam na czasie i odzyskaniu szybko jak największej ilości zobowiązania, w celu np. ratowania własnej firmy.

W przypadku windykacji sytuacja jest bardziej złożona. Pomimo iż jej kosztami można obciążyć dłużnika, to w czasie egzekucji zwykle trzeba przygotować się na poniesienie kosztów. Zalicza się do nich takie elementy jak: kontakt z dłużnikiem, prowizja opłacana firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej, koszta związane z wysyłanymi wezwaniami do zapłaty, jeśli dochodzi do postępowania sądowego to również koszta sądowe oraz koszta wynikające z działań komornika.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz