Prowadzenie firmy

Sprzedaż firmowego samochodu – co należy o niej wiedzieć, jakie mamy w związku z tym obowiązki?

Firmowy samochód

Dla wielu przedsiębiorców zakup firmowego samochodu jest obecnie kwestią wręcz oczywistą. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego, gdyż coraz częściej stanowi on jedno z podstawowych narzędzi prowadzenia firmy. Przemieszczanie i się i przewożenie niezbędnych artykułów jest tu kluczowe. Oczywiście również pojawiają się opcje związane z odliczeniami podatku, gdyż samochód taki wykorzystywany się na potrzeby działalności.

Warto jednak dowiedzieć się więcej również o ewentualnej sprzedaży auta firmowego. Dlaczego? Przecież nie będziemy jeździć nim w nieskończoność, firma się rozwinie to zmienimy na inne jeszcze lepiej przystosowane do naszych potrzeb. Jednak gdy postanowimy sprzedać musimy wziąć pod uwagę konkretne obowiązki, jakie będą na nas ciążyć. Przede wszystkim ma to znaczenie w kwestii podatkowej.

Czy zawsze potrzebny jest samochód firmowy?

Niektórzy z pewnością stwierdzą, że nie. Jednak prawda jest taka, że nawet prowadząc niewielki biznes po część asortymentu musimy jeździć samodzielnie. Co jeśli prowadzimy salon fryzjerski i rano z hurtowni przyjedzie niekompletne zamówienie, a my będziemy potrzebować konkretnych rzeczy na popołudnie dla klientki – mając samochód firmowy bez problemu jedziemy po niezbędne rzeczy.

Podobnie w większych firmach. Weźmy na przykład gastronomię. Zdarza się, że czegoś zabraknie mimo iż często chłodnie i magazyny pękają w szwach, ale bez konkretnego produktu nie można wykonać części najważniejszych dań. Wówczas kierownik korzystając z prywatnego lub firmowego auta może pojechać i kupić w najbliższym sklepie to co potrzebne.

Samochód firmowy – czemu warto się na niego zdecydować?

Samochód firmowy pozwala na obniżenie podatku dochodowego, ponieważ koszta związane z jego użytkowaniem możemy wliczać do kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym jest on rozwiązaniem korzystnym dla większości działalności.

Warto również pamiętać, o wspomnianych już powyżej niezbędnych dla potrzeb prowadzonej działalności zakupach, niekiedy pojawia się również konieczność dojazdu do klientów, czy przewiezienia materiałów. Nie ulega również wątpliwości, że wiele spraw możemy załatwić zdecydowanie szybciej posiadając auto, a każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę, że czas to pieniądz.

Formy rozliczania samochodu, z którego korzystamy na potrzeby firmy

Prywatne autoDo działań firmowych można wykorzystywać własny, prywatny samochód. W takiej sytuacji, jego użycie rozliczane jest na podstawie tzw. kilometrówki.
Samochód użyczonyRozliczenia dokonywane są na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.
Samochód kupiony na firmęSamochód wprowadza się do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonywane są odpisy amortyzacyjne w celu jego rozliczenia. Jest to samochód służbowy, którego użytkowanie ogranicza się jedynie do czynności firmowych.

Możliwości zbycia samochodu będącego własnością firmy

  • Sprzedaż.
  • Wycofanie z ewidencji – dokonuje się go jeśli przekształcamy go na pojazd, służący do realizacji własnych potrzeb.
  • Zbycie na drodze darowizny.

Podatek wynikający ze sprzedaży samochodu firmowego

Jeśli dokonujemy sprzedaży samochodu, który stanowi część majątku firmy, to uzyskujemy przychód z działalności gospodarczej, co generuje obowiązek opłacenia podatku VAT oraz dochodowego. Jeśli naszych rozliczeń dokonuje biuro księgowe, to z pewnością niezbędna będzie umowa kupna sprzedaży, koniecznie musimy również wystawić odpowiednią fakturę, w której uwzględnimy wartości podatków i auta, które sprzedajemy. Pamiętaj, że fakturę można wystawić również na osobę fizyczną.

Czy trzeba płacić podatek dochodowy, gdy sprzedajemy firmowe auto?

Sprzedając samochód, będący majątkiem naszej firmy, uzyskujemy przychód z działalności gospodarczej. Pierwszą kwestią jest sama wysokość podatku. Zależy ona od stanu amortyzacji. Jeśli do chwili sprzedaży nie doszło do całkowitego zamortyzowania samochodu, to pozostała kwota amortyzacji może zostać uznana za jednorazowy koszt firmowy, ewidencjonowany w dacie sprzedaży auta.

Jeśli z kolei dokonaliśmy pełnej amortyzacji, to niezbędne jest opłacenie podatku od pełnej, bieżącej wartości pojazdu, czyli tej, która znajduje się na fakturze potwierdzającej sprzedaż.

Okazuje się jednak, że istnieją rozwiązania, które dają przedsiębiorcy sposobność do uniknięcia opłacania podatku dochodowego po sprzedaży auta. Jednym z nich jest darowizna pojazdu. Jednak kluczowe jest to, że powinna ona być na rzecz bliskiej osoby, gdyż w przypadku obcej opłacimy podatek od spadków i darowizn.

Jeśli darowizna nam nie odpowiada, to możemy wycofać auto z firmy, a po upływie 6 lat dokonać sprzedaży, bez konieczności opłacania podatku dochodowego. Dokonując takiej czynności możemy być zobligowani do zapłacenia podatku dochodowego nawet w sytuacji, gdy firma przestanie istnieć, gdyż sprzedaż wygeneruje przychód. Jednak istotna jest tu granica 6 lat. Po tym czasie od dnia wycofania samochodu z majątku firmy, możemy dokonać jego sprzedaży i nie opłacać podatku dochodowego.

Przekazanie samochodu w darowiźnie

W tym przypadku nie ma po stronie darczyńcy ani kosztów, ani zysku, w związku z tym prawo określa ją jako świadczenie nieodpłatne. Kwestia opłacenia podatku zależna jest od tego komu przekazujemy darowiznę. Obca osoba będzie zobligowana do opłacenia podatku od spadków i darowizn, jeśli jednak przekażemy ją bliskiemu członkowi rodziny, to będzie on zwolniony z takiej płatności. Aby podatek nie musiał być opłacany darowiznę powinniśmy przekazać: małżonkowi, rodzicowi, dzieciom lub rodzeństwu.

Jednak zwolnienie z podatku nie jest w tym wypadku automatyczne. Osoba obdarowana powinna w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny zgłosić ten fakt do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego.

Pojawia się tu kolejny wyjątek, a właściwie sytuacje, w których możemy być również zwolnieni ze zgłoszenia darowizny do US. Jeśli wartość samochodu i wszelkich darowizn od danej osoby w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczyła kwoty 9 637 zł lub jeśli umowę darowizny zawarto notarialnie.

Koszty amortyzacyjne, które zostały dokonane do chwili przekazania samochodu pozostają bez zmian i nie ma konieczności dokonywania ich korekty. Jeśli darowizna ma miejsce, w czasie, gdy samochód nadal objęty jest amortyzacją, to nie ma możliwości wliczenia do kosztów podatkowych niezamortyzowanej wartości samochodu.

Podatek VAT przy sprzedaży firmowego auta

Podatek VAT w przypadku sprzedaży firmowego auta mają obowiązek opłacić jedynie czynni podatnicy VAT. Dla osób, które są z niego zwolnione również w takiej kwestii nie pojawi się konieczność jego opłacania. Jeśli więc musimy uwzględnić ten podatek, to w przypadku sprzedaży firmowego samochodu sytuacja prezentuje się w następujący sposób.

Przepisy stanowią, że przedsiębiorca dokonujący sprzedaży samochodu firmowego powinien wystawić fakturę VAT, ze stawką 23%.

Jeśli samochód był użytkowany w firmie przez mniej niż 5 lat, czyli 60 miesięcy, to w większości przypadków pojawia się konieczność dokonania korekty podatku VAT. Jednak duże znaczenie będzie miało tu to, jaki VAT odliczymy sprzedając auto.

Jeśli podatek VAT został odliczony w całości, to wynik korekty będzie ujemny, a dokładna wysokość uzależniona od tego jak długo korzystaliśmy z firmowego auta. W sytuacji gdy podatek VAT został odliczony częściowo, korekta może wyjść na plus, co oznacza, że pojawi się szansa na odzyskanie części z zapłaconego podatku.

Księgowanie sprzedaży samochodu firmowego

Sprzedając należące do firmy auto należy wystawić fakturę VAT. Jeśli do danej chwili nie doszło do całkowitej amortyzacji auta, to część, która nie została nią objęta stanowi koszt uzyskania przychodu, w związku z czym konieczne jest wpisanie go do kosztów firmowych – 13 kolumna Księgi przychodów i rozchodów.

Redakcja

komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz

  • Sprzedaż samochodu powoduje również konieczność rozliczenia VAT. Dotyczy to czynnych podatników VAT. Jeśli jesteś zwolniony z VAT-u, to przy sprzedaży auta jesteś zwolniony również z rozliczenia tego podatku.