Zakładanie firmy

Ulga na start – co to takiego? Kto może z niej skorzystać?

Ulga na start firmy

Osoby podejmujące prowadzenie swojej pierwszej działalności, oraz takie, które rozpoczynają jej prowadzenie po upływie 5 lat od zamknięcia lub zawieszenia poprzedniej mogą skorzystać z tzw. ulgi na start, co oznacza, że nie będą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne ZUS przez okres pierwszych 6 miesięcy.

Jakie są dokładne zasady ulgi na start?

Przedsiębiorca, który dokonuje rejestracji firmy w CEIDG i nie podlega w tym czasie ubezpieczeniu w innym miejscu – np. dodatkowo pracy na etacie, zobligowany jest do zgłoszenia się w ZUS do ubezpieczeń społecznych, w których skład wchodzą emerytalne, rentowe i wypadkowe, oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie konieczne jest opłacanie odpowiednich składek – mogą one być w pełnym wymiarze lub ich wartość może być preferencyjna.

Początkujące na rynku firmy mogą skorzystać z opcji o nazwie „ulga na start”. Rozwiązanie to daje im czas na rozwój na rynku, bez konieczności opłacania wysokich składek.

Dzięki temu rozwiązaniu przez pierwszych sześć miesięcy od momentu założenia działalności nie opłaca się składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

  • Istotną zasadą jest, że jeśli działalność zostanie rozpoczęta w trakcie miesiąca, to nie będzie on wliczany do 6 miesięcznej ulgi, która zacznie być liczona od 1 dnia kolejnego miesiąca. Jeśli jednak działalność rozpocznie się pierwszego dnia miesiąca to jest on od razu wliczany do ulgi.
  • Zawieszenie działalności w czasie trwania 6 miesięcy ulgi nie spowoduje przerwania jej biegu, co należy mieć na uwadze, w związku z posiadaniem ubezpieczenia zdrowotnego, do którego możemy zgłosić się dobrowolnie.
  • Ulga na start nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego. Od razu po założeniu działalności należy się do niego zgłosić i opłacać co miesięczne składki.
  • Ulga na start obejmuje jedynie przedsiębiorce będącego właścicielem działalności. Jego pracownicy, współpracownicy i zleceniobiorcy objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym od początku działalności.
  • Decydując się na skorzystanie z ulgi na start podejmujemy decyzję o nieodprowadzaniu przez ten okres składek na emeryturę i rentę. Nie uzyskamy również świadczeń w razie gdyby doszło o wypadku lub choroby, bo nie będziemy objęci ubezpieczeniem społecznym.

Kiedy przedsiębiorca jest uprawniony do skorzystania z ulgi na start?

  • Ulga przeznaczona jest dla osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność lub wspólników w spółkach cywilnych.
  • Przedsiębiorca, aby skorzystać z ulgi nie może świadczyć usług dla swojego obecnego lub byłego pracodawcy, dla którego wykonywał taki sam zakres usług w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.
  • Przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą po raz pierwszy.
  • Przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od momentu zawieszenia lub zamknięcia.
  • Przedsiębiorca nie może również podlegać ubezpieczeniu KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zarejestrowanie firmy w CEIDG wiąże się z automatycznym zgłoszeniem przedsiębiorcy jako płatnika składek ZUS, gdzie zostanie jednocześnie założone konto. Od momentu założenia działalności mamy 7 dni na zgłoszenie się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonuje się go na formularzu ZUS ZZA.

Istnieje kilka możliwości przekazania tego formularza. Najłatwiej jest załączyć go od razu w czasie rejestrowania firmy w CEIDG. Jeśli składki będą rozliczane za maksymalnie 5 osób, to można złożyć dokumenty w formie papierowej w oddziale ZUS. Można również skorzystać z programu Płatnik i ePłatnik.

WAŻNE! Członkowie rodziny przedsiębiorcy – małżonek, dzieci, jak również jego pracowników, jeśli nie posiadają odrębnego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zostać zgłoszeni przez osobę prowadzącą działalność do własnego ubezpieczenia/ubezpieczenia pracownika, bez konieczności opłacania dodatkowych składek za pomocą formularza ZUS ZCNA.

Jak będą wyglądać opłaty?

Dla początkującego przedsiębiorcy szczególnie ważne jest to ile i za co będzie musiał płacić, aby utrzymać i rozwinąć swoją działalność. Korzystając z ulgi na start konieczne będzie jedynie opłacanie własnej składki na ubezpieczenie zdrowotne – w pierwszych 6 miesiącach.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest od kwoty jaką zadeklarujemy, jednak nie może być mniejsza niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w sektorze przedsiębiorstw, w 4 kwartale poprzedniego roku.

W roku 2020, przy założeniu najniższej podstawy wymiaru składki, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 362,34 PLN miesięcznie. Nie jest ona podzielna, opłaca się ją w równej wysokości co miesiąc, niezależnie od tego przez ile dni objęci byliśmy ubezpieczeniem.

Składanie deklaracji ZUS przy korzystaniu z ulgi na start

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadzając składki zdrowotne tylko na siebie przy uldze na start, należy do 10 dnia kolejnego miesiąca po rozpoczęciu działalności złożyć do ZUS-u deklarację ZUS DRA. Podaje się w niej kwotę opłacanych składek. Następną deklarację, składa się po zakończeniu okresu ulgi na start, jeśli nie zatrudniamy pracowników. Wówczas składamy za miesiąc, w którym nie będziemy już z niej korzystać i zgłosimy się do pełnego rozliczenia z ZUS.

Gdy zakończy się ulga na start

Z ulgi na start można zrezygnować w dowolnym momencie, lub po upływie jej ważności, po 6 miesiącach. Wówczas możemy rozpocząć korzystanie z obniżonych składek ZUS, nazywanych często „niskim ZUS-em”, obliczanych od preferencyjnej podstawy.

Możliwość opłacania obniżonych składek będzie przysługiwać przez pełne 24 miesiące, licząc od 1 dnia kolejnego rozpoczynającego się miesiąca.

Taka zmiana wymaga zmodyfikowania rejestracji w ZUS. W tym celu najpierw musimy wyrejestrować się z ubezpieczenia drukiem ZUS ZWUA, używając kodu tytułu ubezpieczenia rozpoczynającego się cyframi 0540. W kolejnym kroku konieczne jest ponowne zarejestrowanie się jako płatnika obniżonych składek, wykorzystując kod tytułu ubezpieczenia 0570.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz