Zakładanie firmy

Zakładanie firmy – skąd wziąć na to fundusze? Poznaj sposoby finansowania działalności gospodarczej.

Finansowanie działalności gospodarczej

Wiele osób pragnie założyć działalność gospodarczą. Pomysłów z pewnością nie brakuje, jednak już na samym początku pojawia się pytanie skąd wziąć fundusze na ich realizację? Zwykle, aby zacząć zarabiać trzeba najpierw zainwestować, jednak nie zawsze od razu mamy odpowiednią kwotę. Kluczowe jest więc dla nas to, że pieniądze można pozyskać z wielu różnych źródeł i wcale nie musi to być bardzo kłopotliwe.

Dotacje i dofinansowania – to jedynie część opcji dostępnych dla przedsiębiorców. Uzyskanie odpowiedniego finansowania wcale nie musi być bardzo trudne. Warto więc wiedzieć, jakie możliwości się przed nami otwierają.

Z jakich źródeł finansowania dla firmy można skorzystać?

Dofinansowania i dotacje:

 • Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej.
 • Dotacje na założenie firmy z Urzędu Pracy – Fundusz Pracy.
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Dotacje z PROW dla osób zamieszkujących wsie i małe miasta.

Pożyczki oraz kredyty:

 • Kredyty z EFI.
 • Pożyczka z banku.
 • Pożyczka od rodziny i znajomych.
 • Rządowe programy pożyczkowe.
 • Pożyczka społecznościowa.

Finansowanie z organizacji pozarządowych:

 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
 • Anioły Biznesu.
 • Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości.
 • Fundusze pożyczkowe.

Finansowanie zewnętrzne:

 • Fundusze Venture Capital.
 • Finansowanie Społecznościowe – crowfunding.
 • Znalezienie partnera do spółki.

Inne rodzaje finansowania:

 • Oszczędności własne.
 • Wygrane w konkursach.

Finansowanie działalności z dotacji i dofinansowań

Dotacje lub dofinansowania na założenie, prowadzenie lub rozwój działalności gospodarczej można uzyskać z różnych źródeł. Składając dokumenty w konkretne miejsce zawsze dokładnie czytajmy regulamin. Niekiedy pojawiają się informacje, że nie można w tym samym czasie korzystać z innych programów. Jednak po zakończeniu, nawet jeśli decyzja będzie odmowna, nie jest wykluczone staranie się o inne tego rodzaju finansowanie.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Unii Europejskiej

Unia Europejska wspiera przedsiębiorców i jest to dla wielu osób doskonale widoczne. Jeśli więc zależy nam na uzyskaniu finansowania właśnie z tego źródła, to warto dokładnie rozeznać się w możliwościach, jakie się przed nami otwierają.

Unia Europejska oferuje dofinansowania – dotacje lub mikropożyczki.

Bardzo istotny jest fakt, że obecnie nie każda taka dotacja jest bezzwrotna. Na wypadek, gdyby biznes się nie udał Unia zabezpiecza się poprzez odpowiednie poręczenia. W związku z tym zanim w ogóle podejmiesz decyzję o ubieganiu się o jakąkolwiek dotację, dokładnie przeanalizuj jej warunki, oraz swój biznesplan i szanse jego powodzenia.

Każdy program skierowany jest do określonej grupy docelowej, trzeba spełnić konkretne wymagania. W związku z tym to, z jakiej opcji będziesz mieć możliwość skorzystać uzależnione jest od kilku czynników. Pierwszym z nich jest Twoja obecna sytuacja – wiek, status oraz miejsce, w jakim inwestycja ma być realizowana.

Warto przeanalizować dostępne opcje dotacji i wybrać taką, która uznasz za najbardziej korzystną dla siebie.

Informacje o dotacjach unijnych możesz uzyskać:

 • w Wojewódzkim Urzędzie Pracy,
 • w Urzędzie Marszałkowskim,
 • w punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich,
 • w regionalnej jednostce wdrażania programów unijnych.

Osoby, które chcą ubiegać się o dotację z unii powinny również skrupulatnie pilnować terminów. Zwykle pojawia się jeden nabór na rok, a dokładny termin składania wniosków jest uzależniony od regionu, w jakim będzie działać nasza firma i chcemy składać wniosek.

Jeśli rozważamy staranie się o dotację, która wesprze naszą działalność, warto wstrzymać się z jej założeniem do momentu, aż poznamy dokładne warunki programu, z jakiego chcemy skorzystać. Dlaczego? Otóż wiele z nich przewiduje dofinansowanie na otwarcie działalności, więc jest przeznaczona dla osób, które jeszcze działalności nie posiadają.

Środki z Unii Europejskiej przyznawane są na określonych zasadach i nie każdy może z nich skorzystać. Zwykle przeznacza się je dla osób pełnoletnich, które w ciągu ostatniego roku nie posiadały zarejestrowanej żadnej działalności gospodarczej.

Uzyskanie dofinansowania będzie łatwiejsze w przypadku osób, które mają niekorzystną sytuację na rynku pracy, są przez długi czas bezrobotne, mają mniej niż 25 lat lub więcej niż 45, kobiety, które wracają do pracy do urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, jak również osoby mieszkające na wsi.

Złożenie wniosku i uzyskanie finansowania z Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością dopełnienia kolejnych formalności. Można powiedzieć, że cały proces podzielony jest na wyraźne etapy.

W pierwszej kolejności konieczne jest zdecydowanie się na odpowiedni dla siebie program, następnie musimy przygotować pełną, wymagana dokumentację i złożyć wniosek wraz z wszystkim, co będzie wymagane w odpowiednim terminie. Na następnym etapie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami do otrzymania dotacji. Gdy decyzja o przyznaniu finansowania jest pozytywna, następuje podpisanie umowy. Później wymagana jest realizacja projektu, np. dokonanie zakupu przewidzianego sprzętu. Na zakończenie projekt musi zostać rozliczony, co oznacza konieczność przedłożenia odpowiednich faktur.

Uzyskanie dotacji może zająć nam zaledwie miesiąc, a może trwać nawet rok. Jeśli uzyskamy finansowanie w formie dotacji lub pożyczki, to zostaniemy objęci systemem bezpłatnych szkoleń, których zadaniem jest przygotowanie nas do prowadzenia własnej działalności.

Ile?

Dotacja z Unii Europejskiej na założenie działalności gospodarczej może wynosić maksymalnie 40 000 zł. Oprócz tego istnieje możliwość uzyskania tzw. wsparcia pomostowego na okres od 6 do 12 miesięcy. Ma ono posłużyć m.in. do opłacenia czynszu czy składek ZUS. Jego wysokość to 1 100 zł.

Co istotne dotacja w wysokości 40 000 zł jest z założenia bezzwrotna, jednak jest jeden warunek: nasza działalność musi utrzymać się na rynku przez co najmniej rok. W innej sytuacji konieczne będzie zwrócenie uzyskanej sumy, wraz z odsetkami, jakie przez ten czas zostaną do niej naliczone.

W kwestiach finansowych warto również zwrócić uwagę na fakt, że większość programów unijnych wymaga od nas posiadania minimalnego wkładu własnego. Oczywiście zdarzają się takie, które tego wymogu są pozbawione, jednak w zdecydowanej większości przypadków musimy być przygotowani na samodzielne opłacenie 15-50%.

Inne rozwiązanie – mikropożyczka z Unii

Zdarza się, że pula środków przeznaczonych na realizację dofinansowań została już wyczerpana. W takiej sytuacji możemy oczywiście czekać na kolejne programy, jednak nie zawsze jest to korzystne. Rozwiązaniem może okazać się mikropożyczka. Jest ona jednak zwrotna.

Mikropożyczki są przeznaczone przede wszystkim dla studentów, absolwentów studiów i pracowników naukowych, jednak tak naprawdę każdy może wystąpić o jej przyznanie.

Wysokość mikropozyczki wynosi maksymalnie 50 000 zł. Przyznaje się ją na czas nie przekraczający 60 miesięcy. Zastosowanie ma tu oprocentowanie preferencyjne, co oznacza, że nie może ono przekraczać 8,91%. Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie Urzędy Pracy wybierają fundusze pożyczkowe, które będą pośredniczyć w udzielaniu mikropożyczek.

W większości przypadków wymagane jest przedłożenie poręczenia. Może ono mieć formę:

 • poręczenia przez osobę trzecią,
 • weksla in blanco,
 • cesji z polisy ubezpieczeniowej,
 • przewłaszczenia własności dóbr pożyczkobiorcy lub dóbr innych osób,
 • inne zabezpieczenia majątkowe.

Dotacje na założenie firmy z Urzędu Pracy – Fundusz Pracy

Jedną z możliwości jest również staranie się o dotację z Urzędu Pracy. Wiele młodych osób chętnie korzysta z takiej możliwości. O co dokładnie chodzi i skąd biorą się te pieniądze? Pochodzą one z Funduszu Pracy, który jest regularnie zasilany ze składek ZUS. Jego przeznaczeniem jest zwalczanie bezrobocia, przeprowadzanie szkoleń i oczywiście dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Co istotne, takie finansowanie przyznawane jest jedynie osobom, które posiadają status osoby bezrobotnej. Wniosek o dotację możemy złożyć w dowolnym momencie, nawet w pierwszym dniu po rejestracji. Istnieje jednak grupa wyjątków, które określają sytuację, w jakich dofinansowania nie uzyskamy.

Dofinansowania z urzędu pracy NIE są przyznawane osobom, które:

 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadziły własne przedsiębiorstwo,
 • korzystały już z dotacji z Urzędu Pracy lub funduszy unijnych,
 • jako osoby bezrobotne odmówiły propozycji pracy,
 • jako osoby bezrobotne odmówiły propozycji stażu,
 • posiadają zawieszoną działalność gospodarczą,
 • w ostatnich dwóch latach były karane za przestępstwo przeciwko mieniu gospodarczemu,
 • złożyły wniosek o dotację w innym Urzędzie Pracy,
 • są objęte zajęciami sądowymi,
 • posiadają nieuregulowane zobowiązania cywilno-prawne,
 • w ostatnim roku zostały zwolnione z pracy z własnej winy,
 • nie posiadają doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji w obszarze, w którym chcą otworzyć działalność,
 • chcą podjąć tego samego rodzaju działalność, jaką prowadziły w ciągu ostatnich dwóch lat.

W Urzędach Pracy odbywa się kilka naborów do dotacji rocznie. Oznacza to, że nawet jeśli nie uda się uzyskać środków za pierwszym razem, możemy ponawiać nasz wniosek nawet wiele razy.

Do uzyskania dotacji z Urzędu Pracy niezbędne jest poręczenie, w formie:

 • weksla z poręczeniem wekslowym,
 • poręczenia,
 • gwarancji bankowej,
 • blokady rachunku bankowego,
 • zastawu na prawach lub rzeczach,
 • aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Wszelkie informacje na temat możliwych dotacji uzyskasz w PUP. Tam też rozpoczyna się procedura, gdyż w tym miejscu musisz złożyć odpowiedni wniosek. Zwykle obowiązkowy jest również udział w szkoleniu z przedsiębiorczości.

Gdy decyzja odnośnie naszego wniosku będzie pozytywna, zostanie on zaakceptowany przez PUP to kolejnym krokiem jest podpisanie odpowiedniej umowy ze starostą. Najczęściej na co najmniej 12 miesięcy. Po jej zawarciu otrzymujesz środki dotacji na konto.

Co istotne dotacja z PUP będzie bezzwrotna jeśli nasza firma utrzyma się na rynku przez co najmniej rok. Jednak należy pamiętać, że w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej musimy rozliczyć się z pieniędzy otrzymanych w ramach dotacji – poprzez przedłożenie odpowiednich faktur. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje koniecznością zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od chwili otrzymania wezwania.

Ile?

Wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w roku 2021 może wynieść nawet około 32 000 zł. Wynika to z faktu, iż jest ona zmienna i uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Może to być maksymalnie jego 6-ciokrotność.

Warto zwrócić uwagę, że dokładna wysokość dotacji może być różna w zależności od urzędu, gdyż podana wartość to jej maksymalny wymiar. Starając się o dofinansowanie na swoją działalność możemy oczywiście wnioskować o pełną kwotę, jednak nasz biznesplan powinien to uzasadniać i jeśli potrzeba nam mniej, to zdecydowanie korzystniej jest wpisać mniej.

Wkład własny nie zawsze znajduje się pośród wymogów, jednak z pewnością jeśli będzie występował w przynajmniej niewielkiej kwocie, to możemy zostać wyżej ocenieni przez urzędników.

Istotne jest, że dotacja przyznawana przez Urząd Pracy nie przewiduje wsparcia pomostowego. Oznacza to, że warto wcześniej, jeszcze przed złożeniem wniosku odłożyć pewną sumę na zabezpieczenie kosztów stałych. Pierwsze miesiące działalności mogą być trudne, więc warto wiedzieć, że przynajmniej mamy z czego opłacić ZUS.

Dotacja z PUP przeznaczona jest jedynie na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie można w ten sposób założyć żadnej spółki.

Rozpatrywanie wniosków o dotację w większości przypadków odbywa się według kolejności zgłoszeń. Jedynie w niektórych przypadkach jest to konkurs. Dlatego wniosek najlepiej złożyć jak najszybciej.

Dotacje na rozpoczęcie działalności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy uprawnia do starania się o dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej z PFRON.

Obecnie maksymalna kwota możliwa do uzyskania z tego źródła wynosi 60 000 zł, jednak w praktyce zwykle przyznawane są mniejsze dofinansowania. W tym wypadku wnioskować należy na dokładnie określonym wniosku (jest on sprecyzowany przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej).

Gdzie złożyć wniosek?

Do starosty odpowiedniego dla miejsca, w którym zarejestrowany jest niepełnosprawny lub poszukujący pracy.

Jak wygląda przyznawanie dofinansowania?

Urzędnicy sprawdzają wniosek pod kątem formalnym oraz rachunkowym. Jeśli stwierdzone zostają jakiekolwiek braki lub nieprawidłowości, to pojawia się wezwanie do uzupełnienia braków lub wprowadzenia zmian we wniosku. Należy to zrobić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania. W sytuacji nie dopełnienia tego obowiązku, wniosek nie zostaje rozpatrzony.

Jeśli nasz wniosek o dotacje z PFRON zostanie pozytywnie rozpatrzony, to starosta prześle nam odpowiednią decyzję, oraz otrzymamy wezwanie do negocjowania warunków zawieranej umowy.

Spółdzielnia socjalna

Utworzyć spółdzielnie socjalną może grupa osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych. Potrzebnych jest 5 osób. Co istotne taka jednostka zwolniona jest z opłat wpisowych do KRS. Oprócz tego będąc jej członkiem zyskujesz możliwość wniesienia na jej poczet kwoty od 10 000-50 000 zł, którą uzyskasz z Funduszu Pracy lub PFRON.

Oprócz tego spółdzielnie socjalne mają możliwość ubiegania się o refundacje składek na ZUS przez pierwsze 2 lata. Jeśli dojdzie do bankructwa spółdzielni, to jej członkowie, będą odpowiadać do wysokości wniesionych udziałów.

Dotacje z PROW dla osób zamieszkujących wsie i małe miasta

PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Możliwość skorzystania z takich dotacji skierowana jest do osób, które mieszkają na wsi lub są ubezpieczone w KRUS. Z pewnością nie jest to rozwiązanie dla każdego, jednak może okazać się, że idealnie wpisujesz się w wymagania.

Co istotne, w dofinansowaniach z PROW niezbędne jest posiadanie wkładu własnego, gdyż środki jakie można uzyskać pokryją od 40-70% całości wydatków związanych z założeniem działalności gospodarczej w wybranym obszarze.

Istnieją jednak pewne ograniczenia związane z takim finansowaniem. Co to dokładnie oznacza? Aby zostać zakwalifikowanym musimy spełnić kilka warunków:

 1. Nowo powstała firma powinna zapewnić co najmniej jedno nowe miejsce pracy.
 2. Firma, którą założymy musi mieć siedzibę w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej, lub miejskiej, jednak wyłączone są miejscowości, w których zamieszkuje ponad 5 tys. mieszkańców.
 3. W ciągu ostatnich 24 miesięcy nie korzystaliśmy z pomocy w zakresie innego programu lub działań.

Jaka jest wysokość dotacji z PROW?

 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – to działanie pozwala na uzyskanie finansowania w wysokości do 100 000 zł.
 • „Rozwój mikroprzedsiębiorstw” – to działanie, które umożliwia uzyskanie nawet do 300 000 zł dotacji. Jednak w tym wypadku wysokość jest różnicowana ze względu na ilość tworzonych nowych miejsc pracy, czyli tego ilu pracowników planujemy zatrudnić. Jeśli będą to 1-2 osoby, to uzyskamy 100 000 zł, jeśli 3-4 to 200 000 zł, z kolei przy 5 i więcej pracownikach nawet 300 000 zł.

Osoby, które spełniają warunki do uzyskania takiego finansowania, mają możliwość złożenia wniosku osobiście, przez osobę upoważnioną lub listem poleconym w regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odpowiedni wniosek można przygotować na stronie https://www.arimr.gov.pl/ , a następnie wydrukować i podpisać. Koniecznie należy również pamiętać o przygotowaniu wymaganych załączników.

Finansowanie poprzez kredyty i pożyczki

Jedną z możliwych form finansowania działalności gospodarczej jest skorzystanie z kredytu lub pożyczki. Jednak w tej kwestii również nie jest to jednoznaczne, gdyż można pozyskać je z różnych źródeł i na różnych warunkach. Zapoznaj się z naszymi propozycjami.

Kredyty z EFI

EFI, czyli Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Z EFI można uzyskać kredyt dla nowych firm, gdyż fundusz ten prowadzi na terenie całej Europy program mikrofinansowy „Progress”.

Jak to działa?

EFI wybiera banki i podpisuje z nimi umowy. Wówczas to one odpowiadają za odpowiednie rozdysponowanie środków. Kredyt taki może opiewać na kwotę od kilku tysięcy do około 20 tys. zł.

Dla kogo?

Wniosek o kredyt z EFI złożyć może każda osoba, która planuje otwarcie działalności gospodarczej lub prowadzi ją nie dłużej niż od 12 miesięcy.

Gdzie w Polsce?

W Polsce kredyty z EFI obsługiwane są przez bank PKO SA oraz NestBank.

Kto otrzyma kredyt?

Poręczenie w formie takiego kredytu uzyskają przedsiębiorcy, których wybierze bank.

Jakie formalności?

Program kredytów z EFI został skonstruowany w taki sposób, że wszystkie formalności ograniczono do absolutnego minimum. W wielu przypadkach wystarczy jedynie sam podpis wnioskodawcy. W tej sytuacji nie ma konieczności przygotowywania złożonych wniosków, załączników, biznesplanów czy analizy finansowej. Nie są również wymagane dodatkowe zabezpieczenia.

Pożyczka z banku

Pożyczka bankowa jest niepewną i kosztowną opcją. Po pierwsze jeśli chodzi o kredyt na otwarcie działalności, to banki bywają nieugięte i często młodym przedsiębiorcom ich nie udzielają. Jest to kwestia bardzo indywidualna i żeby mówić, o jakiejkolwiek ofercie musisz samodzielnie wybrać się do kilku banków i dowiedzieć, jakie masz możliwości.

Jeśli dopiero planujesz otwarcie działalności, to zwykle możesz się ubiegać o pożyczki w wysokości 10-20 tys. zł. Jednak jeśli Twoja firma działa już na rynku przez pół roku czy rok, to przy odpowiednim udokumentowaniu dochodów możesz liczyć nawet na pożyczki sięgające miliona złotych na rozwój.

Decydując się na pożyczkę z banku pamiętaj o dokładnym przeczytaniu wszystkich dokumentów przed podpisaniem. Nie powinno być żadnych niejasności, a jeśli coś jest wyjaśnione w regulaminie wewnętrznym to również poproś o jego przygotowanie. Wzór umowy najlepiej przeczytać na spokojnie w domu, a nie na szybko przed podpisaniem.

Oprocentowanie pożyczek bankowych dla nowych przedsiębiorców sięga nawet 20%, dochodzą do tego koszta prowizji, ubezpieczenia i opłata przygotowawcza.

Pożyczka od rodziny i znajomych

Od rodziny i znajomych można pożyczyć na procent lub bez niego. Jednak warto pamiętać, że zawsze będzie to dość ryzykowne. Mimo wszystko niepowodzenie czy opóźnienie w spłacie może negatywnie wpłynąć na relację, czego z pewnością wolimy uniknąć.

Pozytywne może być zainteresowanie bliskich naszym pomysłem, być może dostrzegą jego potencjał i postanowią nas wesprzeć. Możemy opowiedzieć o pomyśle i powiedzieć ile brakuje nam do spełnienia marzeń.

Warto pamiętać, że pomoc nie zawsze jest materialna. Czasem np. partnerka księgowa może pomóc nam w formalnościach związanych z założeniem firmy i jej rozliczaniem. Wujek może odmalować lokal, a brat pomóc wnieść meble – mimo że nie finansowa to również duża pomoc.

Rządowe programy pożyczkowe

Pojawiają się również rządowe formy wsparcia dla przedsiębiorców. Na przestrzeni lat pojawiały się różne tego rodzaju inicjatywy, o konkretnym ukierunkowaniu. Jednym z ciekawych programów, który ma wspierać młode osoby, chcące założyć własny biznes jest Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Jest on realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z takiej opcji skorzystać mogą absolwenci szkół średnich oraz wyższych przez pierwsze 48 miesięcy po otrzymaniu dyplomu, jak również osoby na ostatnim roku studiów. Nie ma tu wymogu rejestrowania się jako osoba bezrobotna w PUP, a pożyczka, jaką można uzyskać w ramach programu przyznawana jest na bardzo preferencyjnych warunkach. Jej maksymalna wysokość to 78 853,40 PLN.

Jednak to jeszcze nie koniec możliwości. Jeśli planujemy stworzenie miejsca pracy, to możemy również uzyskać pożyczkę na stworzenie stanowiska dla osoby bezrobotnej, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Jej spłata musi się zakończyć w ciągu 7 lat.

Takie pożyczki przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które chcą otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. Co istotne możemy się ubiegać o pożyczkę również w sytuacji, gdy już działalność prowadziliśmy, jednak od momentu jej zamknięcia minęło więcej niż 12 miesięcy.

Kolejnym rozwiązaniem jest program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Funduszu Pożyczkowego dla kobiet. Jak sama nazwa wskazuje jego zadaniem jest aktywizowanie kobiet w sektorze przedsiębiorstw i ułatwianie im otwierania własnych działalności gospodarczych.

W tym wypadku pożyczki przyznawane są również paniom, które planują utworzenie spółki cywilnej. Takie finansowanie oprocentowane jest jedynie 2% w skali roku, a dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z tzw. wakacji pożyczkowych. Karencja udzielana jest na maksymalnie 12 miesięcy, natomiast na spłacenie zaciągniętej pożyczki mamy 5 lat.

Wysokość takiej pożyczki to minimalnie 20 tys. zł, a maksymalnie 40 tys. zł. Co istotne może ona pokryć nawet 95% kwalifikowanych wydatków, więc jest doskonałym sposobem na pozyskanie finansowania nowego przedsiębiorstwa.

Pożyczka społecznościowa

Tego rodzaju finansowanie jest możliwe dzięki sieci internetowej. Istnieją specjalne serwisy, na których możemy w taki sposób pozyskiwać środki po zarejestrowaniu się. Najpopularniejszym z nich jest kokos.pl.

Jak to działa?

Niezależnie od tego, czy chcesz pożyczać, czy być pożyczającym, musisz się na serwisie zarejestrować i podać swoje dane. Określasz jaką kwotę potrzebujesz i na jak długo. Serwis oblicza ratę na tej podstawie. Twoja prośba o pożyczkę musi jednak zostać wybrana przez pożyczkodawców. Czasem całą sumę finansuje jedna osoba, a czasem na całą pożyczkę składa się kilka. Ty jednak spłacasz wszystko do serwisu, który w tym pośredniczy i odpowiednio zasila konta pożyczkodawców.

Dla kogo i ile?

To kluczowe pytanie. Serwisy takie są dostępne dla każdego z nas. Jednak w momencie, gdy zaczynamy sumy, jakie możemy pożyczać są niewielkie. Uzależnione jest to od naszej wiarygodności. Jeśli jednak zaciągane zobowiązania regularnie spłacamy, tworzymy sobie pozytywną historię kredytową i z czasem możemy pożyczać większe sumy.

Dokładna kwota nie jest precyzyjnie regulowana. Jednak osoby początkujące mogą liczyć zwykle maksymalnie na 5 tys zł. Z kolei gdy już długo działamy w serwisie i mamy udowodnioną wypłacalność, to właściwie nie ma ograniczeń co do kwoty.

W ten sposób my zyskujemy finansowanie, pożyczkodawca zarabia na odsetkach, a serwis na prowizji.

Finansowanie z organizacji pozarządowych

Celem organizacji pozarządowych nie jest osiąganie zysku. Ich działanie opiera się na realizowaniu konkretnego interesu. Stanowią one inicjatywy prywatne swoich właścicieli. Często określa się jako trzeci sektor po publicznym (władze i administracja publiczna) oraz rynkowym (przedsiębiorcy). Tego rodzaju organizacje w wielu przypadkach koncentrują się na krzewieniu przedsiębiorczości i wspieraniu rozwoju osób kreatywnych i zdolnych przy zakładaniu biznesu.

Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości

OiiP, czyli Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości, są obecne w Polsce od wielu lat. Powstały właściwie od razu po przemianach gospodarczych. Pośród ich podstawowych zadań wymienia się:

 • wsparcie inkubacji i rozwoju przedsiębiorczości,
 • dostarczanie pomocy w dziedzinie infrastruktury,
 • profesjonalne doradztwo,
 • wsparcie finansowe,
 • transfer wiedzy.

Ośrodki te, to placówki o różnym profilu działalności. Znajdujemy pośród nich fundacje, stowarzyszenia, oraz spółki prawa handlowego.

Dzielimy je na:

Ośrodki Przedsiębiorczości – Ich działanie koncentruje się na szeroko rozumianej inkubacji oraz promocji przedsiębiorczości. Skupiają się na tworzeniu podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy, jak również dostarczaniu usług wspierających działalność małych firm, oraz aktywizowaniu rozwoju regionów peryferyjnych bądź dotkniętych kryzysem strukturalnym.

 • ośrodki szkoleniowo-doradcze,
 • ośrodki przedsiębiorczości,
 • centra biznesu,
 • preinkubatory,
 • inkubatory przedsiębiorczości.

Ośrodki innowacji – ich działania również koncentrują się na szeroko pojętej inkubacji i promocji przedsiębiorstw. Skupiają się jednak na tych, których działalność ma innowacyjny charakter.

 • Parki technologiczne, naukowe, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki,
 • centra transferu technologii,
 • inkubatory technologiczne,
 • Akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
 • centra innowacji.

Pozabankowe Instytucje finansowe – w tym wypadku mamy do czynienia z instytucjami, które dystrybuują zwrotne oraz bezzwrotne instrumenty finansowe, które są zasilane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, oraz pochodzą ze źródeł prywatnych.

 • fundusze poręczeń kredytowych,
 • regionalne i lokalne fundusze pożyczkowe,
 • sieć Aniołów Biznesu,
 • Fundusze Kapitału zalążkowego.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

AIP, czyli właśnie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oferują szeroką pomoc w związku z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Oferta skierowana się do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Obejmuje ona:

 • rejestracja działalności,
 • prowadzenie księgowości,
 • udostępnienie biura,
 • pomoc w zakresie promocji działalności,
 • porady prawne.

Oferta jest bardzo korzystna, również z tego względu, że pozwala na założenie i prowadzenie własnej działalności, przy maksymalnym ograniczeniu niezbędnych formalności. Dodatkowo możemy liczyć na wsparcie ekspertów.

Dla kogo?

Własną firmę w Inkubatorze może założyć osoba, która nie ma skończonych 30 lat i biznes, który planuje otworzyć nie wymaga posiadania żadnych licencji i zezwoleń.

Jak?

W takiej wersji nasza firma zakładana jest jako pion AIP, czyli poprzez preinkubację. W ten sposób nie musimy więc otwierać własnej działalności gospodarczej, co prowadzi do znaczącego ograniczenia ponoszonych kosztów, jak i wymaganych do dopełnienia formalności.

To ważne!

Formalnie Twoja firma nie jest więc traktowana jako działalność gospodarcza, co oznacza, że po jej założeniu w inkubatorze możesz nadal ubiegać się o dofinansowanie lub dotacje z innego źródła.

Oprócz tego umowa z inkubatorem podpisywana jest na okres dwóch lat. W tym czasie mamy możliwość nawet trzy razy zawiesić prowadzoną działalność, a wówczas koszty jakie ponosimy, to zaledwie 50 zł na miesiąc. Jest to więc jedno z ciekawszych rozwiązań na start. Jednak kluczowe jest, aby wszystko dokładnie przeliczyć pod kątem biznesu, jaki planujemy.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

Inkubatory działają z powodzeniem w różnych regionach Polski. Możesz zgłosić się do niego poprzez wniosek złożony online lub w takiej siedzibie. Koszt prowadzenia działalności to w takiej opcji zwykle 250-300 zł na miesiąc. Najlepiej dowiedzieć się w najbliższym nam biurze regionalnym, jaka jest dokładna oferta.

Anioły Biznesu

Anioły Biznesu to zamożni przedsiębiorcy, którzy mają możliwość zainwestowania w dowolny biznes. Jednak w zamian musisz przekazać określoną ilość udziałów. Zwykle inwestują oni w ciekawe i innowacyjne pomysły, zwracają również szczególną uwagę na przygotowanie autora.

Jeśli Twój pomysł wymaga dużych nakładów finansowych, to z pewnością warto rozważyć taką możliwość i spróbować. Gotowy projekt można przesłać online poprzez jedną ze stron internetowych, które zrzeszają Aniołów biznesu.

Sprawdź:

Fundusze pożyczkowe

Regionalne fundusze pożyczkowe dysponują finansowaniem z regionalnych programów operacyjnych. Co istotne w każdym regionie kraju działa nawet kilkanaście tego rodzaju funduszy. W każdym z nich obowiązują indywidualne zasady przyznawania pomocy. W związku z tym warto poszukać funduszy znajdujących się w naszym województwie i sprawdzić ich ofertę.

Możliwe jest uzyskanie finansowania zarówno na założenie działalności, jej prowadzenie oraz rozwój. W związku z tym, zajmują się one: finansowaniem inwestycji, finansowaniem zakupu maszyn i urządzeń, finansowaniem wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i technicznych, finansowaniem adaptacji, rozbudowy lub modernizacji obiektów, handlowych, produkcyjnych, usługowych, finansowaniem zakupu materiałów oraz surowców koniecznych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.

W przypadku funduszy pożyczkowych musimy dysponować minimalnym wkładem własnym na poziomie 20% potrzebnej sumy.

Ile?

Możliwe jest uzyskanie kwoty maksymalnie 120 000 zł z przeznaczeniem na jeden cel. Co istotne od momentu podpisania umowy na spłatę będziemy mieli maksymalnie 36 miesięcy. Dopuszcza się jednak 6 miesięcy wakacji kredytowych w spłacie kapitału.

Zabezpieczenie pożyczki

 • weksel in blanco,
 • inna indywidualnie ustalana forma.

Aby sprawdzić dokładną listę funduszy pożyczkowych wejdź na stronę:

www.ksu.parp.gov.pl.

Finansowanie zewnętrzne

W przypadku zewnętrznych źródeł finansowania mówimy o pieniądzach na działalność pozyskanych z otoczenia przedsiębiorcy. W tym wypadku zależnie od wybranej opcji albo dzielimy się udziałami w naszym przedsięwzięciu, albo określamy nagrody dla osób, które nas wspierają. Co warto wiedzieć o finansowaniu zewnętrznym przedsiębiorstw?

Fundusze Venture Capital

Fundusze Venture Capital mogą stać się skutecznym sposobem na dokapitalizowanie naszej działalności. Jednak warto zwrócić uwagę, że stają się one jej współwłaścicielem. Rozwiązanie to określa się jako finansowanie firm na niepublicznym rynku kapitałowym czyli private equity.

Taka opcja jest najczęściej dostępna dla firm na samym początku ich funkcjonowania, jednak nie jest wykluczona również dla tych, które już od pewnego czasu działają na rynku i potrzebują funduszy na rozwój lub poprawę działania.

W celu uzyskania takiego finansowania należy zgłosić się do jednego z funduszy z wnioskiem. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, to w zamian za udziały uzyskamy niezbędne środki. Fundusz będzie wówczas inwestorem, który w znacznym stopniu będzie miał również wpływ na decyzje, jakie będą podejmowane w finansowanym przedsiębiorstwie.

Ile?

Fundusze Venture Capital pozwalają na finansowanie w zakresie od kilku tysięcy do nawet kilku milionów euro.

Dokładne informacje na temat działania konkretnych funduszy VC znajdziesz na stronie https://psik.org.pl/pl/ .

Finansowanie Społecznościowe – crowfunding

Crowfunding w dosłownym tłumaczeniu z j. Angielskiego oznacza finansowanie społecznościowe. Skorzystać z niego można na jednym z wielu dostępnych w tym zakresie serwisów społecznościowych. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze oczywiste i pewne jest uzyskanie środków. Nasz pomysł musi być naprawdę ciekawy lub potrzebny i musimy nim zainteresować społeczność portalu.

Stosując crowfunding można realizować projekty:

 • kulturalne,
 • społeczne,
 • biznesowe.

Jak to dokładnie działa?

Na wybranym portalu umieszczamy swój projekt, wraz z opisem – pamiętaj, że ogromne znaczenie dla przyciągnięcia uwagi ma już sam tytuł! Musimy również zaznaczyć, jaką kwotę chcemy zebrać. Konieczne jest również ustalenie nagród dla osób, które okażą wsparcie. Niekiedy są to książki, gadżety, bilety i inne drobiazgi.

Przed dokonaniem wyboru, na jakim portalu umieścisz swój projekt, zapoznaj się z działaniem poszczególnych z nich i wybierz taki, który oferuje najlepsze dla Ciebie warunki.

W dobie internetu crowfunding jest skuteczną metodą finansowania różnych projektów, a nawet sposobem na spełnienie marzeń. Najtrudniej jest się przebić i zainteresować swoim pomysłem szersze grono. Jednak przy zasobach kreatywności z pewnością może się to udać.

Przykładowe serwisy crowfundingowe:

  • polakpotrafi.pl
  • wspieram.to
  • wspieramkulture.pl
  • wspólnicy.pl
  • zrzutka.pl
  • odpalprojekt.pl
  • beesfund.com
  • findfunds.pl
  • kickstarter.com

Znalezienie partnera do spółki

Spółka to dobre rozwiązanie, które może stać się skuteczną dźwignią do rozpoczęcia Twojego przedsięwzięcia. Osoba, która dołoży do Twojego pomysłu może pochodzić z kręgu znajomych, a możesz również poszukać jej w różnych społecznościach biznesowych.

Polecanym rozwiązaniem jest spółka cywilna, w której będziecie dzielić się obowiązkami, a dodatkowo zakładając spółkę oboje możecie wnioskować o dotację z Unii Europejskiej, przez co uzyskana suma będzie podwójna. W ten sposób będzie zdecydowanie łatwiej rozpocząć wdrażanie swojego projektu.

Jeśli znajdziesz natomiast osobę, która będzie chciała zainwestować w Twój pomysł, jednak na co dzień woli trzymać się z boku w kwestii bieżących spraw firmy, to warto rozważyć również spółkę komandytową.

Inne formy finansowania

Wymienione kategorie gwarantują ogromną różnorodność w kwestii pozyskiwania finansowania dla działalności gospodarczej. Istnieją jednak również opcje, które nie mieszczą się w tych rozdziałach, w związku z czym zaliczyliśmy je do innych form finansowania. Sprawdź jakie jeszcze masz możliwości.

Oszczędności własne

Własne oszczędności, które zainwestujemy w biznes są rozwiązaniem jednocześnie oczywistym, jak i dość ryzykownym. Większość z nas planując działalność wkłada w nią pewny kapitał własny. Niektórzy mniejszy, inni większy. Czasem oszczędzanie na taki cel trwa rok, a innym razem dziesięć.

Inwestując własne środki tylko je ryzykujemy, a może aż je. Z trudem zbierane oszczędności, chcemy zainwestować w celu pomnożenia. Z pewnością warto je mieć i przynajmniej część z nich przeznaczyć na własną firmę, jednak jeśli mamy możliwość, to zdecydowanie bardziej korzystne może się okazać chociażby ubieganie się o dotację.

Aby zebrać odpowiedni kapitał musimy nauczyć się dobrze oszczędzać. Jest to wiedza, której nie uczą nas w szkole i często również nasi rodzice nie mają takich umiejętności. Dlatego warto sięgać po różnego rodzaju publikacje z branży finansowej – dzięki temu nauczymy się skutecznego oszczędzania i inwestowania naszych pieniędzy.

Wygrane w konkursach

Różne instytucje od czasu do czasu organizują konkursy na biznesplan lub konkursy dla firm. Taką opcje warto traktować, jako możliwość dodatkowego finansowania i śledzić bieżące, pojawiające się możliwości. Zyskać można nagrody pieniężne na swoją działalność, a niekiedy również tytuły zwiększające prestiż przedsiębiorstwa.

Oczywiście tutaj nigdy nagroda nie jest pewna jeśli się uda to będzie, a jak nie to nie warto się poddawać w kolejnych. W tym przypadku uzyskane środki są w całości Twoje, nie musisz ich nigdzie zwracać czy się z nich rozliczać.

Jest jeszcze jedna ważna kwestia w związku z konkursami dla przedsiębiorców. Gdy przedstawiasz swój projekt, to w większości przypadków jest on oceniany przez doświadczonych praktyków biznesowych. Znalezienie się w czołówce czy wygrana, mogą więc stanowić potwierdzenie, że to może się udać i ma ogromną szansę powodzenia. Co będzie jeszcze większym motorem do dalszego działania.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz