Prowadzenie firmy

Co musisz wiedzieć na temat możliwości związanych z zawieszeniem oraz zamknięciem działalności gospodarczej?

Zawieszenie i zamknięcie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej to duże wyzwanie i nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Dodatkowo w wielu branżach zdarzają sezonowe przestoje, które dla przedsiębiorców są wyjątkowo obciążające. Nie zawsze jednak musimy decydować się na całkowite zamknięcie działalności. Prawo dopuszcza również możliwość jej zawieszenia. Jednak musisz wiedzieć, jakie obowiązki masz zarówno w jednej, jak i drugiej opcji – zobowiązania wobec ZUS, US czy pracowników?

Zawieszenie działalności gospodarczej – co musisz na ten temat wiedzieć?

Zawieszenie działalności gospodarczej bywa dogodnym rozwiązaniem dla osób, które np. prowadzą działalność sezonową i nie zarabiają przez cały czas. Czasem właśnie chwilowe zawieszenie pozwala wrócić do biznesu i odnieść w nim większy sukces. Jest jednak kilka ważnych zastrzeżeń w tej kwestii.

Działalność gospodarcza może zostać zawieszona jedynie w sytuacji, gdy nie zatrudniamy pracowników. Opcja ta dotyczy więc jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jeśli np. wiemy, że przez kilka najbliższych miesięcy nie będzie zleceń możemy zdecydować się na zawieszenie naszej działalności i odetchnąć, zmniejszając poziom swoich zobowiązań.

Zawieszenie działalności nie jest wieczne. Prawo dopuszcza, że trwa ono od 30 dni do 24 miesięcy.

Oznacza to, że jeśli w ciągu tych dwóch lat nie wznowimy prowadzonej wcześniej działalności to zostanie ona wykreślona z bazy CEIDG i przestanie istnieć.

!!! Wyjątki!!!!

Istnieją jednak wyjątki dopuszczone przez prawo. Dotyczą one sytuacji, gdy w czasie zawieszenia działalności, sprawujemy opiekę nad dzieckiem. Wówczas okres zawieszenia można wydłużyć do trzech lat, a jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności to nawet do lat sześciu.

Prawa przedsiębiorcy, gdy zawiesi działalność gospodarczą

W czasie, gdy działalność jest zawieszona przedsiębiorca ma określone prawa. Zalicza się do nich regulowanie zobowiązań, osiąganie przychodów z działalności, jednak tylko pod warunkiem, że transakcja miała miejsce jeszcze przed zawieszeniem. Można również uzyskiwać dochody ze źródeł takich jak firmowe lokaty, zbywać posiadane środki trwałe i wyposażenie. Przedsiębiorca może również uczestniczyć w sądowych postępowaniach, które związane są z działalnością gospodarczą, jaką prowadził zanim doszło do zawieszenia.

Warto również pamiętać, że przedsiębiorca nie może w czasie zawieszenia działalności dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Zakazane jest również prowadzenie działalności zarobkowej takiej samej jak ta, której dotyczy działalność, ale w oparciu np. o umowę o dzieło.

W określonych przypadkach możliwe jest również, że zawieszona firma zostanie poddana kontroli.

Co daje zawieszenie działalności?

Przedsiębiorcy, którzy mają chwilowe przestoje w firmie dostrzegają korzyści płynące z zawieszenia działalności gospodarczej. Zdecydowanie najważniejsze w tym czasie są zwolnienia podatkowe i ulgi finansowe. Nie ma wówczas konieczności opłacania zaliczki na podatek dochodowy, nie składa się deklaracji VAT, a ponadto zostajemy wyrejestrowani z ZUS, więc nie opłacamy składek.

UWAŻAJ!

 

Jeśli decydujesz się na zawieszenie działalności gospodarczej, musisz pamiętać, że gdy upłynie 30 dni od opłacenia ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne, to utracisz możliwość korzystania ze świadczeń w tym zakresie.

W takiej sytuacji warto pamiętać o rozwiązaniu tego problemu. Zdaniem specjalistów najlepszą opcją będzie zgłoszenie siebie i swoich bliskich do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli decydujemy się na zawieszenie działalności powinniśmy również pamiętać, że będzie to okres, który nie jest wliczany do lat pracy, które uprawniają do emerytury.

W jaki sposób można zawiesić działalność gospodarczą?

Jeśli postanawiamy zawiesić działalność gospodarczą, to najważniejszym elementem jest zgłoszenie tego faktu do CEIDG. Dokonuje się tego za pośrednictwem specjalnego wniosku. Można z powodzeniem złożyć go na dwa sposoby:

 1. Osobiście w urzędzie gminy – złożyć wniosek o zawieszenie działalności można bezpośrednio w urzędzie gminy, któremu podlega nasza firma. Można również przesłać go listem poleconym. Podpis musi być jednak złożony osobiście lub odpowiednio potwierdzony przez notariusza.
 2. On-line – drugim rozwiązaniem jest złożenie takiego wniosku online. Na stronie CEIDG znajdziemy odpowiedni formularz, który należy potwierdzić profilem zaufanym ePUAP albo podpisem elektronicznym. Można również osobiście udać się potwierdzić wniosek do urzędu.
 3. Pełnomocnik – wniosek może złożyć w naszym imieniu inna osoba. Potrzebne będzie odpowiednie pełnomocnictwo.

Jest to dokładnie ten sam wniosek, który wypełnialiśmy zakładając działalność gospodarczą. Jednak teraz na samym początku musimy zaznaczyć, że wniosek dotyczy zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli korzystamy z ubezpieczenia KRUS to konieczne jest również zaznaczenie, że nadal chcemy korzystać z tej opcji.

Urząd gminy w ciągu 3 dni od momentu złożenia wniosku dane z wniosku do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego, ZUS-u oraz KRUS-u.

Kwestie podatkowe w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej

Jak już wiemy, w momencie zawieszenia działalności przedsiębiorca zostaje wyrejestrowany z ZUS, dzięki czemu nie musi opłacać składek, które często są dużym obciążeniem. Jednak decyzja o czasowym przerwaniu prowadzenia działalności wiąże się również ze zmianami w kwestiach podatkowy, a głównie oddziałuje na podatek dochodowy oraz VAT. Warto jednak pamiętać, iż zmiany uzależnione są od tego, z jakiej opcji rozliczania podatku dochodowego korzystamy.

PIT na zasadach ogólnych
 • Nie ma obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy

 • Nie ma możliwości amortyzowania środków trwałych

 • Zeznania rocznego dokonuje się w standardowym terminie

 • Księga przychodów i rozchodów powinna być cały czas prowadzona

Ryczałt ewidencjonowany
 • Nie opłaca podatku za miesiące, w których działalność jest zawieszona

 • Obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji przychodów

 • Jeśli pojawi się przychód ryczałt odprowadza się po wznowieniu działalności

Karta podatkowa
 • Podatek nie jest pobierany za cały okres zawieszenia

 • Obowiązkowe jest złożenie w terminie deklaracji PIT-16A.

A jak to jest z podatkiem VAT przy zawieszeniu działalności? Generalnie w czasie, gdy nasza działalność jest zawieszona, nie ma obowiązku składania deklaracji VAT, jednak może zdarzyć się, ze pojawi się przychód z wcześniejszej transakcji, wówczas koniecznie należy złożyć odpowiednia deklarację VAT.

Od tej zasady pojawiają się również wyjątki. W jakich sytuacjach pomimo zawieszenia działalności gospodarczej musimy składać deklaracje VAT? Może się tak zdarzyć jeśli:

 • podatnik importuje usługi lub nabywa towary,
 • podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • zawieszenie działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • jeśli za określony okres należy dokonać korekty podatku naliczonego.

Wznowienie działalności gospodarczej

Skoro doprowadzamy do jej urzędowego, oficjalnego zawieszenia w okresie niekorzystnym dla nas finansowo, to z pewnością gdy postanowimy wrócić do obowiązków zawodowych, konieczne będzie wznowienie działalności. Dokonuje się tego po raz kolejny na tym samym wniosku CEIDG-1, jednak tym razem zaznaczamy, że nasz wniosek dotyczy wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej.

Aby nie dopuścić do wykreślenia naszej działalności z rejestru, konieczne jest złożenie takiego wniosku przed upływem 24 miesięcy od chwili zawieszenia. Co istotne, zanim minie termin, obowiązkiem urzędu jest wysłanie nam wezwania do wznowienia działalności.

Zamknięcie działalności gospodarczej – co musimy o nim wiedzieć?

Nie każda prowadzona przez nas działalność gospodarcza kończy się powodzeniem. W niektórych sytuacjach niezbędne okazuje się jej zamknięcie. Przebieg takiej procedury jest taki sam w sytuacji gdy firma jest zawieszona, jak i gdy od razu decydujemy o jej zamknięciu.

Konieczne jest jednak dopilnowanie szeregu formalności, przez co zamknięcie jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niżeli zawieszenie i trzeba będzie poświęcić więcej czas na załatwienie konkretnych spraw.

1. Naszym pierwszym zadaniem będzie wyrejestrowanie firmy z CEIDG – dokonuje się tego również na wniosku CEIDG-1, czyli również można go złożyć online, osobiście, listownie lub przez pośrednika.

2. Przedsiębiorca musi wyrejestrować swoją firmę z ZUS w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili wygaśnięcia tytułu ubezpieczenia.

3. Konieczne jest również skrupulatne rozliczenie podatku VAT.

4. Oprócz tego czynni płatnicy VAT, rozliczający się na podstawie Księgi przychodów i rozchodów maja obowiązek sporządzenia trzech spisów ewidencyjnych: spis majątku do celów podatku dochodowego, spis z natury do celów PIT oraz spis z natury do celów VAT, czyli tzn. remanent likwidacyjny.

5. Wyrejestrowanie kasy fiskalnej.

6. Zlikwidowanie konta bankowego firmy.

Płatnicy VAT muszą również złożyć formularz VAT-Z do 25 dnia miesiąca, ostatniej deklaracji VAT, a zaliczyć do niej należy podatek za bieżący okres rozliczeniowy.

PAMIĘTAJ!!!

Po zamknięciu działalności gospodarczej nadal mamy obowiązek przechowywać wszelkie dokumenty z nią związane. Ma to znaczenie szczególnie dla celów podatkowych.

Zdecydowanie bardziej skomplikowane jest zamknięcie działalności niż jej zawieszenie. Wiąże się ono również z szeregiem formalności, przez które musimy przebrnąć, aby skutecznie zamknąć firmę. Jednak są sytuacje, w których utrzymywanie działalności nie ma większego sensu. Jeśli jedynie ją zawiesimy, to nie będziemy mogli starać się o zasiek dla bezrobotnych, ani zarejestrować się jako bezrobotni.

Wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy biura księgowego w czasie zamykania działalności gospodarczej, co może skutecznie zniwelować stres i pomóc przebrnąć szybciej przez niezbędne formalności.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz