Autor: Redakcja

Składanie podpisu na różnych dokumentach w formie imienia i nazwiska jest dla nas bardzo powszechną czynnością. Przywykliśmy, że w wielu miejscach podpisywać musimy się własnoręcznie. Istnieje jednak jeszcze jedna forma podpisu dopuszczalna na wielu dokumentach. Chodzi o parafkę. Parafka jak powinna wyglądać? Co ją odróżnia od czytelnego podpisu? Wygląd parafki nie jest ściśle określony. Czasem jest to więc inicjał, a niekiedy inny znak graficzny lub nawet jedna litera. Podpis osoby jako parafa według ogólnych definicji powinien zawierać przynajmniej nazwisko lub jego skróconą formę. W związku z tym mamy zwykle do czynienia z opuszczeniem liter. Z założenia również podpis powinien być…

Czytaj więcej

Liczne badania psychologiczne udowodniły, że wyznaczenie sobie celów, niezależnie od tego, czy mają one charakter zawodowy, czy osobisty, pomaga nam w uzyskaniu większej motywacji do działania i samorozwoju. Z pewnością warto je zapisać, jednak realizacja celu zależna jest często od tego, jak je sformułujemy oraz jak będą zaplanowane działania, które mają przyczynić się do ich osiągnięcia. Najlepszym rozwiązaniem w takim planowaniu jest skorzystanie z Metody Smart. Co to jest metoda SMART – skuteczna metoda smarter? Zacznijmy od pochodzenia nazwy tej metody. SMART to akronim pięciu angielskich słów: specific, measurable, attractive, realistic, timely defined. Z kolei w dosłownym tłumaczeniu oznacza ono…

Czytaj więcej

Rozwój gospodarki rynkowej sprawił, że każdy z nas jest kowalem własnego losu i często osiągnięcie sukcesu uwarunkowane jest przez określone cechy osobiste. U podstaw sukcesu zawodowego leżą kreatywność, odwaga, asertywność, ambicje, innowacyjność, inicjatywa czy otwartość. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że w dzisiejszych czasach na rynku pracy otrzymujemy jedynie wspominane w przysłowiach wędki, a nie od razu dorodne ryby. Aby je złowić musimy dostrzegać szansę, być aktywni, a nie rzadko również podejmować ryzyko. Zastanówmy się więc, jakie cechy dobrego przedsiębiorcy są w dzisiejszym świecie niezbędne i jak zwiększyć swoje szansę na odniesienie sukcesu. Co to znaczy „być przedsiębiorczym”?…

Czytaj więcej

Celem tworzenia każdego modelu biznesowego jest zwiększanie poziomu konkurencyjności swojej firmy, zyskiwanie nowych segmentów klientów, czy lepsze wykorzystywanie posiadanych zasobów. Kluczowy jest tu przychód, który dzięki odpowiedniej analizie może być zdecydowanie wyższy. Co więc powinniśmy wiedzieć o istniejących modelach biznesowych i jak zastosować model biznesowy Canvas? Czym jest model biznesowy? Zacznijmy od ogólnej definicji modelu biznesowego. Musisz bowiem wiedzieć, że istnieje ich wiele, mają różne zastosowanie i możliwości, jakie dają ich wyniki. Schematy biznesowe koncentrują się jednak na osiąganiu większych dochodów i budowaniu przewagi konkurencyjnej. To, na jaki schemat się zdecydujemy i wdrożymy do naszego przedsiębiorstwa musi być uzależnione od…

Czytaj więcej

Jeśli prowadzisz, lub dopiero zamierzasz założyć działalność gospodarczą, to musisz przygotować się na to, że nie wszyscy kontrahenci będą uczciwi i terminowi, jeśli chodzi o płatności. W związku z tym musisz być przygotowany jako wierzyciel w takich sytuacjach na różne scenariusze. Jeśli pojawia się dług za fakturę, ściąganie należności możesz rozpocząć od tzw. miękkiej windykacji. Jedną z jej form jest właśnie wezwanie do zapłaty należności. Czym jest wezwanie do zapłaty – zaległe wierzytelności, podstawa prawna Mamy tu do czynienia z rodzajem pisma, które adresuje się do nierzetelnego kontrahenta, który nie opłacił swojego zobowiązania względem nas w terminie. Można śmiało stwierdzić,…

Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna jest jedną z możliwości prowadzenia działalności w naszym kraju. Czy jednak wiesz, kiedy najlepiej sprawdzi się jej założenie? Jakie są jej cechy charakterystyczne? A jak wygląda kwestia jej prowadzenia i reprezentacji? Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o spółce komandytowo-akcyjnej. Co wyróżnia spółkę komandytowo-akcyjną? Spółka komandytowo-akcyjna to osobowa spółka handlowa. Nie posiada ona osobowości prawnej, jednak ma zdolność prawną, co oznacza, że ma możliwość nabywania praw we własnym imieniu, zaciągania zobowiązań, oraz posiada zdolność sądową. Do założenia spółki komandytowo-akcyjnej potrzebnych jest przynajmniej dwóch wspólników. Jeden z nich będzie komplementariuszem, a drugi akcjonariuszem. Komplementariusz – jest osobą w spółce,…

Czytaj więcej

Obsługa klienta i budowanie z nim relacji biznesowych jest bardzo ważnym elementem tworzenia przewagi konkurencyjnej dla wielu przedsiębiorców. Znajomość poszczególnych kanałów dystrybucji i umiejętność ich wykorzystywania jest więc bardzo istotna zarówno w modelu bezpośrednim, jak i pośrednim. W dzisiejszych czasach, w dobie Internetu, musimy stawiać na wielokanałowość. Co to jest kanał dystrybucji? Każdy produkt, który kupuje nabywca, czy to drogą tradycyjną, czy poprzez Internet, aby dotrzeć od producenta do odbiorcy, musi pokonać określoną drogę. Najczęściej ma ona wiele etapów, a jej określenie w jednej liczbie nie jest możliwe, bo zależy od wielu czynników. W takiej drodze produktu, to właśnie człowiek,…

Czytaj więcej

Kodeks Postępowania Administracyjnego w skrócie KPA to ustawa, która określa dokładne zasady postępowania przed organami administracji publicznej, a także w przypadku kontaktowania się z innymi organami, które są odpowiednio powołane do załatwienia danej sprawy. Mowa tu o postępowaniu, które może być wszczęte z urzędu lub na wniosek jednej ze stron. Jakie regulacje znajdziesz w tym akcie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i co powinieneś na jego temat wiedzieć? Jakie postępowanie normuje kodeks postępowania administracyjnego W Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku „Kodeks postępowania administracyjnego” tekst jednolity, w rozdziale 1 znajdujemy zakres jego obowiązywania. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że jest on…

Czytaj więcej

JDG to zdecydowanie najprostsza forma prowadzenia własnego biznesu i sposób, aby „być na swoim”. Daje ona znaczącą niezależność, jednak warto wiedzieć, że wiąże się również z dużą odpowiedzialnością, której musimy podołać. Niestety nie wszyscy utrzymują się na rynku, nie każdy pomysł jest dobry i nie każdy ma odpowiednie predyspozycje do bycia przedsiębiorcą. Co więc musisz wiedzieć przed założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej? Na co się przygotować i o czym pamiętać? Zacznijmy jednak od tego, czym ona jest oraz jak i kto może ją założyć i prowadzić. Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Według obowiązujących przepisów jest to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa,…

Czytaj więcej

Otoczenie rynkowe, w jakim działa nasze przedsiębiorstwo nieustannie się zmienia. W związku z tym zachodzi konieczność ciągłej analizy firmy. Doskonałym rozwiązaniem będzie tu benchmarking, czyli jedna z najlepszych i najszerzej polecanych metod, koncentrująca się na doskonaleniu organizacji. Z tej drogi korzystają najwięksi na rynku, również firmy działające globalnie. Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga od nas obecnie pełnego profesjonalizmu, a także wiedzy, która ułatwi podejmowanie kluczowych decyzji i dążenie do obranego celu. Dowiedz się, jak w tym wszystkim działa benchmarking i jak możesz go wykorzystać. Co to jest benchmarking? Dzieciom mówimy, żeby nie porównywać się z innymi, bo każdy jest unikalną jednostką…

Czytaj więcej