Zakładanie firmy

Jak zarejestrować firmę przez Internet?

Rejestracja firmy przez internet

Obecnie w wiele spraw przedsiębiorcy mogą załatwić zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu, czy nawet wstawania od komputera. To ogromna wygoda, ale i przyspieszenie wszelkich formalności. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce wiąże się dziś z koniecznością wypełnienia jednego wniosku online. Warto jednak wiedzieć, na czym dokładnie to polega i jakie kroki musimy przejść w tym procesie.

Poznanie schematu zakładania działalności przez internet pomoże odpowiednio się przygotować. O co chodzi? Chociażby musimy pamiętać, aby mieć pod ręką określone dane. Poniżej znajdziesz instrukcję zakładania działalności przez internet.

Wniosek o wpis do CEIDG

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej, w której zgłoszone są wszystkie firmy jednoosobowe działające na polskim rynku. W tym rejestrze znajdują się również informacje o wspólnikach spółek cywilnych osób fizycznych. Wpisu można dokonać drogą elektroniczną.

Jakie dane będą potrzebne, aby dokonać wpisu?

Proces rejestracji jest stosunkowo prosty, jednak konieczne jest podanie dokładnych danych. Warto wcześniej je sobie przygotować, aby wypełnianie formularza CEIDG-1 poszło nam sprawnie. Jakie więc informacje będą nam potrzebne?

 • Nasze imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości,
 • informacje o wszystkich posiadanych obywatelstwach,
 • numery NIP i REGON jeśli zostały nam już nadane,
 • nazwa działalności gospodarczej, którą zakładamy – w działalności jednoosobowej musi ona zawierać nasze imię i nazwisko,
 • skrócona nazwa,
 • adres zamieszkania i inne adresy, które będą związane z zakładaną działalnością gospodarczą,
 • ilość pracowników – ilu planujemy zatrudnić,
 • data rozpoczęcia działalności – nie musi być taka sama jak data złożenia wniosku, ale nie może być wsteczna,
 • kody PKD – najlepiej sprawdzić je wcześniej, muszą być dopasowane do rodzaju prowadzonej działalności, wybieramy kod, który przeważa, jeśli mamy wątpliwości możemy zgłosić się po pomoc. Sprawdź, jak dobrać kod PKD,
 • informacje dotyczące ubezpieczenia w ZUS, KRUS lub za granicą,
 • dane urzędu skarbowego, odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania.

Istotne wskazówki

 1. Jeśli nie posiadasz nadanego numeru PESEL, to we wniosku należy zaznaczyć rubrykę „nie posiadam numeru PESEL”
 2. NIP i REGON – jeśli już wcześniej zostały Ci nadane możesz je wpisać we wniosku. W sytuacji, gdy tych numerów jeszcze nie mamy, to wniosek do CEIDG będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. Zostaną one automatycznie uzupełnione w naszym koncie na CEIDG, będziesz można sprawdzić je w wyszukiwarce CEIDG, gdy firma będzie już zarejestrowana.
 3. Składając wniosek do CEIDG możesz jednocześnie złożyć oświadczenie o formie rozliczania podatku dochodowego.
 4. Można również złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej.
 5. Można złożyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT.
 6. Dzięki załączeniu odpowiednich formularzy możemy zgłosić się do ZUS jako osoby ubezpieczone. Ponadto możliwe jest zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny, pracowników firmy i członków ich rodzin.
 7. Rolnicy mogą również złożyć odpowiednie oświadczenie dla KRUS.
 8. Można podać informacje o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością. Jednak najczęściej do otwarcia takiego rachunku niezbędny jest NIP, a firma musi już istnieć, więc ten element uzupełnia się później. Chyba, że zakładamy firmę elektronicznie przez bank, który to umożliwia.
 9. Możliwe jest również zgłoszenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika do załatwiania spraw firmy.

Wniosek do CEIDG online – krok po kroku

Jednym z najprostszych rozwiązań jest złożenie wniosku do CEIDG, zgłaszającego firmę przez internet. W tym zakresie dostępne są trzy drogi:

 1. Przez bank
 2. przez stronę CEIDG
 3. przez stronę biznes.gov.pl

Jak założyć firmę przez bank?

Niektóre banki w ramach swojej bankowości internetowej oferują możliwość złożenia wniosku rejestracyjnego firmy. Jest to zwykle połączone bezpośrednio z założeniem konta firmowego. Należy jednak pamiętać, że poprzez bank rejestrujemy jedynie naszą działalność, a pozostałe formalności musimy załatwić osobno. Wybierając te drogę, jako podatnik VAT oraz do ZUS zarejestrujesz się w urzędzie lub przez Portal Podatkowy lub PUE ZUS.

Założenie firmy przez bankowość elektroniczną jest intuicyjne. Najpierw wybieramy odpowiednią opcję na stronie banku, a następnie postępujemy zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Wypełniamy wniosek, który jest przesyłany do CEIDG.

Banki, które oferują możliwość zarejestrowania firmy

 • PKO S.A.
 • PKO B.P.
 • ING
 • mBANK
 • Santander Bank Polska

Jak założyć firmę przez stronę biznes.gov.pl?

Na stronie musimy zalogować się z wykorzystaniem profilu zaufanego, następnie należy wypełnić elektroniczny kreator wniosku. Całość została przygotowana w taki sposób, że wystarczy odpowiednio zaznaczać opcje, które dotyczą naszej osoby, jak również podawać dane, o które będzie nas pytał kreator. Ostatecznie to system przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, oraz zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS, oraz GUS.

Po zakończeniu wniosek podpisujemy z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i wysyłamy.

Jak założyć firmę przez stronę CEIDG?

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie CEIDG. Po założeniu konta możesz przejść do rejestracji firmy, poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1. Krok po kroku wypełniamy kolejne rubryki podając odpowiednie dane i wybierając opcje, które nas dotyczą. Wniosek podpisujemy Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co jeszcze musisz wiedzieć?

 1. Wniosek do CEIDG należy złożyć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 2. Jeśli pojawią się nieprawidłowości we wniosku składanym online zostaniemy o tym poinformowani przez system teleinformatyczny.
 3. Wpis w CEIDG pojawia się najpóźniej dzień po złożeniu wniosku, a działalność można rozpocząć już w dniu złożenia wniosku.
 4. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatne.

Wypełniamy wniosek

Pole 1 Cel złożenia wnioskuZaznaczamy pozycję 1 „wniosek o wpis do CEIDG”
Pole 2 miejsce i dataPozostawiamy puste, wypełnia je urząd gminy
Część 3 wniosku dane osobowePłeć, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, REGON (jeśli nie są one nam nadane zaznaczamy „nie posiadam PESEL/NIP/REGON”), nazwisko, pierwsze imię, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo, oprócz tego jest miejsce na drugie imię i nazwisko rodowe.
Pozycja 15 OświadczenieNależy bezwzględnie zaznaczyć „tak składam oświadczenie”
Część 4 i 5 wnioskuNależy podać adres zamieszkania oraz zameldowania osoby, która składa wniosek.
Część 6 wnioskuPodajemy podstawowe informacje o rejestrowanej firmie: nazwa, planowana ilość pracowników.
Rubryka 06.3To bardzo ważny punkt. Wpisujemy tu kody PKD.
Pole 07Wpisujemy skróconą nazwę firmy
Pole 08Podajemy datę rozpoczęcia działalności - nie może być wsteczna.
Pole 09Informacje kontaktowe do firmy
Pole 10Główne miejsce prowadzenia działalności. Wypełniamy tylko jeśli działalność będzie prowadzona gdzie indziej niż w miejscu zamieszkania.
Pole 11Dodatkowe miejsce wykonywania działalności. Inne oddziały, placówki itp
Pole 12Dla nowego przedsiębiorcy pole 8 = pole 12, co oznacza, że zostanie od razu zgłoszony do ubezpieczeń z dniem zarejestrowania działalności.
Pole 13Obowiązuje jedynie osoby ubezpieczone w KRUS
Pole 14,15,16Nie dotyczą nowych przedsiębiorców
Pole 17Informacja o odpowiednim naczelniku urzędu skarbowego
Pole 18 i 19Deklaracja formy opodatkowania
Pole 20Wypełnienie jest obowiązkowe. Deklarujemy tu za pomocą jakiej ewidencji prowadzone będą rachunki firmowe
Pola 21 i 22Jeśli księgowość podatnik będzie prowadził samodzielnie to nie wypełnia rubryki 21. Z kolei w 22 zaznacza odpowiednie pole, zależnie od tego, czy dokumentacja będzie przechowywana w miejscu jego zamieszkania, zameldowania, czy w siedzibie firmy. Jeśli powierzamy swoją dokumentację biuru księgowemu to w tych pozycjach wpisujemy jego dane.
Pozycje 23,24,25Wypełniamy w przypadku szczególnych form prowadzenia działalności, np. zakład pracy chronionej.
Pozycja 26Przedsiębiorca zaznacza, czy jest wspólnikiem spółek cywilnych
Pozycja 27Informacja odnoście wspólności majątkowej z małżonkiem, ewentualnie również podanie daty jej ustania.
Pozycja 28To miejsce na podanie firmowych rachunków bankowych.
Pozycja 29Jej wypełnienie nie jest obowiązkowe. Musi ją jednak wypełnić osoba, która ma nadane numery identyfikacji podatkowej lub ubezpieczeniowe w innych krajach.
Pozycja 30Miejsce na wskazanie pełnomocnika firmy
Pozycja 31Umieszczamy tu informacje o rodzajach i ilości załączników do wniosku

Na zakończenie znajduje się miejsce na podpis, który może złożyć również elektronicznie. Jeśli jednak nie posiadamy podpisu elektronicznego, ani profilu zaufanego, to możemy wydrukować wniosek ze strony CEIDG i złożyć go osobiście w urzędzie, jednocześnie podpisując.