Zakładanie firmy

Określanie kodów PKD przy zakładaniu działalności gospodarczej – czym są wybierane numery?

Kody PKD
fot. biznes.gov.pl

Gdy decydujemy się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w pierwszej kolejności musimy złożyć dla niej odpowiedni wniosek rejestracyjny do CEIDG. Podaje się w nim m.in. kody PKD czyli Polską Klasyfikację Działalności. W ten sposób określamy czym dokładnie będzie zajmować się nasza firma. Niekiedy jednak właściwe wybranie tych kodów sprawia pewne trudności. Podpowiadamy, jak je odpowiednio dopasować.

Skąd wzięły się kody PKD?

Konieczność przypisywania działalności kodów PKD obowiązuje w Polsce od 24 grudnia 2007. Wówczas rozporządzenie Rady Ministrów nałożyło na przedsiębiorców taki obowiązek w celach statystycznych, ewidencyjnych, dokumentowania i rachunkowości, jak również do stosowania w urzędowych rejestrach oraz systemach informatycznych administracji publicznej, głównie GUS.

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia każdy przedsiębiorca rejestrując swoją firmę, składa wniosek CEIDG-1, w którym określa odpowiednio dobrane kody PKD. Od tej pory posługujemy się klasyfikacją PKD 2007.

Każdy przedsiębiorca może podać większą ilość kodów. Prawo nie określa zakresu prowadzonej działalności, która może mieć zróżnicowana i szeroka. Wybierając więcej jak jeden kod należy jednak pamiętać o ich kontynuacji w dodatkowym załączniku CEIDG-RD. Zawsze pierwsza pozycja powinna zawierać kod, który odpowiada przeważającej działalności naszego przedsiębiorstwa.

Nieco inaczej wygląda sytuacja jeśli przedsiębiorca dokonuje rejestracji spółki w KRS. Wówczas można wpisać maksymalnie 10 kodów. Umowa zakładanej spółki powinna zawierać opis przedmiotu działalności, tu nie ma konieczności dopisywania kodów. Jednak podanie odpowiednich pozwoli sędziemu łatwiej ocenić składany wniosek o wpis do KRS – w ten sposób uzyskujemy numer REGON, który nadawany jest przez Urząd Statystyczny.

Kody PKD możemy aktualizować z wykorzystaniem wniosku CEIDG-1. Zawsze należy jednak wpisywać jedynie te, które w sposób rzeczywisty odpowiadają prowadzonej działalności. Jeśli rozszerzamy jej działalność lub zmieniamy zakres należy dokonać aktualizacji kodów.

Problemy związane z określeniem odpowiedniego kodu

Duża ilość kodów sprawia, że przedsiębiorcy, szczególnie stawiając swoje pierwsze kroki w biznesie mają problem z określeniem odpowiedniego kodu. W tej sytuacji korzystne okazuje się skorzystanie ze specjalnych dostępnych w sieci wyszukiwarek, które po wpisaniu odpowiedniego słowa pokazują nam najbardziej zbliżone kody, ograniczając zakres wyboru, jakiego musimy dokonać.

Jeśli chcemy zapoznać się ze szczegółowym wykazem obowiązujących obecnie kodów PKD to pełną listę znajdziemy na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wniosek o nadanie PKD poprzez wydanie interpretacji indywidualnej

Niekiedy wyszukiwarka PKD, ani samodzielne poszukiwania nie przynoszą rozwiązania. Wówczas możliwe jest złożenie wniosku o nadanie PKD na podstawie wydania interpretacji indywidualnej dla planowanej przez nas działalności.

Taki wniosek składa się do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. W tym przypadku nie jest w żaden sposób określony rodzaj składanego wniosku, przyszły przedsiębiorca może więc złożyć go na piśmie, opisując zakres planowanej działalności. Można dostarczyć go osobiście, pocztą, faksem lub poprzez pocztę elektroniczną.

W przypadku składania takiego wniosku wymagana jest opłata, która uzależniona jest od ilości nadanych kodów PKD. Zwykle sprawy rozpatrywane są w terminie maksymalnie 30 dni, istnieją jednak przypadki zdecydowanie bardziej złożone i skomplikowane, w których przedłuża się to do 60 dni.

Kody PKD i ich struktura

Każdy z kodów PKD ma charakter wielopoziomowy. Każdy rodzaj złożony jest z 5 znaków.

  1. Podział na sekcje – oznaczone literami od A do U. Oznaczają takie sekcje jak: handel, rolnictwo, transport itp. Każda z nich dopasowana jest do konkretnego obszaru wykonywania działalności gospodarczej.
  2. Działy – każda z sekcji jest następnie podzielona na odpowiednie działy, które oznacza się za pomocą dwucyfrowej liczby. Na drugim poziomie cały zbiór podzielony jest na 88 grup odnoszących się do rodzajów prowadzonej działalności.
  3. Trzeci poziom oznacza się za pomocą trzycyfrowego kodu numerycznego i co ważne dzieli się na grupy. Znajdują się w jego obrębie aż 272 pozycje, które odpowiadają charakterowi procesu produkcji, odbiorcy lub usługi.
  4. Poziom czwarty, nazywany również klasą czwartą. Oznaczany jest czterocyfrowym kodem numerycznym. Znajduje się tu aż 615 grup dotyczących rodzaju prowadzonej działalności, które bezpośrednio dotyczą specjalizacji.
  5. Poziom piąty to podkasty, które określane są za pomocą składającego się z 5 znaków kodu alfanumerycznego. Znajdują się tu 654 pogrupowania, które pozwalają na wyróżnienie rodzaju działalności, które są charakterystyczne w Polskiej gospodarce.

Z czym wiąże się dla przedsiębiorcy nadanie kodu PKD?

Bardzo duże znaczenie ma podanie prawidłowych kodów PKD już na etapie rejestrowania działalności w CEIDG. W ten sposób określamy czym dokładnie będzie zajmowała się nasza firma – sprzedaż, usługi. Jeśli będziemy prowadzić działalność niezgodną z podanym PKD to może zostać na nas nałożona kara grzywny, wynikająca z przepisów dotyczących postępowania w sytuacjach wykroczenia.

Kolejna kwestia to ubieganie się o wszelkie dotacje, udział w konkursach na dofinansowania działalności czy w przetargach. W takich sytuacjach niezwykle ważne jest, aby numer naszego PKD był właściwie określony. Zwykle oferta skierowana jest do konkretnej grupy przedsiębiorców i jeśli nie posiadamy odpowiedniego kodu, zostajemy automatycznie wykreśleni z listy.

Nie tylko wpis!

Niektóre branże czy zawody wymagają nie tylko samego, odpowiedniego wpisu do PKD, ale również posiadania i przedłożenia dokumentów, które będą stanowiły potwierdzenia prawa wykonywania konkretnych czynności. Mogą to być zezwolenia lub koncesje.