Zakładanie firmy

Numer REGON, Rejestr REGON – czym są, jak są wykorzystywane?

Numer regon

Numer REGON jest jednym z podstawowych oznaczeń działającej w Polsce firmy. Do czego jednak on dokładnie służy? Jak i przez kogo jest nadawany? Jak działa Rejestr REGON? Dowiedz się wszystkiego na temat numeru REGON jeśli planujesz otwarcie firmy.

REGON – to skrót, co jednak dokładnie oznacza?

REGON to skrót od pełnej nazwy, która brzmi Rejestr Gospodarki Narodowej. Wyróżniamy tu numer oraz rejestr. Numer nadawany jest każdemu przedsiębiorcy, w celach identyfikacyjnych. Prowadzeniem „spisu” takich numerów i ich nadawaniem zajmuje się Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Dzięki Rejestrowi REGON dostępne są szczegółowe informacje dotyczące podmiotów gospodarczych działających na terenie naszego kraju. Jego prowadzeniem oraz nadzorem zajmuje się Prezes Głównego urzędu Statystycznego.

Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarczych uznaje się obecnie za jedno z najlepszych źródeł do pozyskiwania danych statystycznych, gdyż baza ta wyróżnia się stałą i regularną aktualizacją. Wszelkie pozyskiwane z niej informacje są aktualne, co uznawane jest za dużą zaletę.

Cyfry – jak nadawane są te w numerze REGON?

Dawniej nadawano numery REGON, które miały zaledwie 7 cyfr, jednak później postanowiono o ich wydłużeniu do 9. Aby ujednolicić zapisy, starym, nadanym wcześniej podmiotom na początku numeru dopisano dwa zera.

Obecnie tworzenie numerów REGON opiera się o trzy podstawowe zasady:

 

  • Dwie pierwsze cyfry – oznaczenie terytorialne, a dokładnie rzecz ujmując numer naszego województwa.
  • Sześć kolejnych cyfr – nazywane są numerem seryjnym.
  • Ostatnia cyfra – numer kontrolny.

Kiedy otrzymam numer REGON?

Po złożeniu wniosku urząd wysyła informację o nadaniu numeru REGON pocztą. Zwykle zajmuje to maksymalnie kilka dni. Jednak przed otrzymaniem listu nasza firma może już normalnie działać na rynku.

Kto musi posiadać REGON?

  • Osoby prawne.
  • Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarcza.
  • Jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.
  • Filie lub oddziały jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Jak uzyskać numer REGON?

Osoby zakładające jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną mogą złożyć wniosek o nadanie numeru REGON równolegle z wypełnianiem wniosku CEIDG-1. W tym celu należy się udać do odpowiadającego naszemu miejscu zamieszkania urzędowi gminy lub wysłać wniosek droga elektroniczną.

Tak więc składając wniosek CEIDG-1 przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej, uzyskujemy również wpis do rejestru REGON. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku spółek, które podlegają wpisowi do KRS – podlegają one konieczności złożenia osobnego wniosku o wpis do Rejestru REGON. W tym celu wypełniają druk RG-1.

Do czego potrzebny jest numer REGON?

Numer REGON był zdecydowanie bardziej istotny do roku 2009. Obecnie jego rola zdecydowanie zmalała. Przedsiębiorca nie ma obowiązku posługiwania się nim w obrocie urzędowym, nie musi zawierać go na pieczątce firmowej czy na wystawianych Fakturach VAT.

Tym samym numer REGON zniknął z dokumentów kierowanych przez przedsiębiorców do Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli jednak osoba prawna, czyli przykładowo spółka akcyjna decyduje się na dokonanie rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej to numer REGON będzie wymagany.

Numer REGON to również łatwość uzyskania podstawowych danych o podmiocie gospodarczym. Na jego podstawie baza i wyszukiwarka REGON, daje możliwość uzyskania takich informacji jak imię i nazwisko oraz pesel właściciela firmy, nazwa firmy, rodzaj prowadzonej działalności, numer NIP, forma prawna przedsiębiorstwa, adres siedziby firmy, datę powstania firmy oraz daty jej ewentualnego zawieszenia i zamknięcia, czy też przewidywaną ilość zatrudnionych osób.

Należy jednak pamiętać, ze dane zawarte w Rejestrze REGON mają charakter jedynie informacyjny.

Po zmianie dotyczącej podawania numeru REGON, nie zaprzestano jego nadawania podmiotom gospodarczym. Wynika to przede wszystkim z jego wartości statystycznych. Dzięki bazie danych przedsiębiorców, która jest stale aktualizowana możliwe jest szybkie poznanie bieżącej struktury rynku.

Przedsiębiorcy, który są zarejestrowani mogą się również spodziewać, wytypowania przez GUS, który co roku rozsyła do niektórych przedsiębiorców specjalne ankiety, które należy wypełnić i odesłać w określonym terminie. Udział w nich jest obowiązkowy.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz