Prowadzenie firmy

Jak zmienić nazwę firmy – najważniejsze formalności – kiedy można a kiedy jest konieczne?

Zmiana nazwy firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej jest właściwie niemożliwe bez nadania jej nazwy. Musimy ją podać już na etapie rejestrowania firmy w CEIDG. Powinna ona być zgodna z określonymi warunkami, jednak nie obowiązuje dożywotnio – przedsiębiorca może dokonać w jej zakresie zmiany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednoosobowe działalności gospodarcze w swojej nazwie muszą zawierać imię i nazwisko założyciela – właściciela. Element ten jest bardzo ważny, gdyż jeśli we wniosku CEIDG-1 nie wpiszemy imienia i nazwiska jako części nazwy, to firma nie zostanie zarejestrowana a wniosek będzie odrzucony.

Nazwa firmy – jak powinna wyglądać i z czego się składać?

Jak już wspomnieliśmy jednoosobowa działalność gospodarcza, musi posiadać jako część swojej nazwy imię i nazwisko przedsiębiorcy. Z kolei spółka cywilna wymaga podania imienia i nazwiska każdego członka spółki.

Nie muszą to być jednak wyłączne człony nazwy. Dopuszcza się dodatnie elementu, który będzie hasłem związanym z prowadzoną działalnością lub pseudonimem.

Według zasad obowiązujących w CEIDG dopuszczalne jest, aby nazwa zawierała dodatkowo:

  • pseudonim,
  • określenie, które wskaże profil prowadzonej działalności,
  • dowolnie wybierane elementy.

Nazwa skrócona

Wniosek CEIDG-1 przewiduje możliwość podania tzw. nazwy skróconej naszej firmy, jednak nie mamy możliwości posługiwania się tylko i wyłącznie nią. Wszelkie dokumenty, w tym faktury powinny zawierać pełną nazwę firmy, wraz z nazwiskami.

O czym warto pamiętać wybierając nazwę dla firmy?

  • Nazwa powinna być inna niż pozostałych firm działających w tej samej branży,
  • Nazwa nie powinna wprowadzać klientów w błąd odnośnie profilu działalności,
  • Zanim zarejestrujemy działalność lub zmienimy nazwę w trakcie jej prowadzenia, warto zorientować czy wymyślona przez nas nazwa nie jest obecnie używana przez podmioty krajowe lub zagraniczne. Chodzi tu o przeprowadzenie badania dostępności znaku towarowego. Jeśli okaże się, ze taka nazwa już funkcjonuje z pewnością bezpieczniej i korzystniej będzie zdecydować się na inną.

Kiedy zmiana nazwy firmy jest konieczna?

Nazwa firmy może być zmieniana z wielu różnych powodów, jednak niezależnie od wszystkiego musi ona być zgoda z obowiązującymi wymogami. Przykładowo nie pojawi się z pewnością możliwość usunięcia imienia i nazwiska, jednak można modyfikować dodatkowe, często już nieaktualne człony.

Zmiana nazwy następuje często ponieważ przedsiębiorca dokonuje zmiany profilu prowadzonej działalności, wyniki sprzedażowe są słabe, lub nazwa wywołuje złe skojarzenia.

Dokonanie zmiany nazwy firmy w CEIDG

Jeśli decydujemy się na zmianę nazwy naszej firmy, to konieczne jest zgłoszenie tego faktu do CEIDG. Dokonuje się tego na wniosku CEIDG-1 – tym samym co przy rejestrowaniu działalności. Mamy na to 7 dni od momentu pojawienia się w zmiany w urzędzie miasta lub gminy.

W art. 12 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej zgłaszając wniosek o zmianę nazwy do CEIDG, jednocześnie informujemy o tym fakcie Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Urząd statystyczny. Dane do tych instytucji są przesyłane z CEIDG maksymalnie w kolejnym dniu roboczym, po tym jak dokonany zostanie wpis.

Jak wybrać nową nazwę firmy?

Ze względów czysto marketingowych zdecydowanie najlepsza będzie możliwie krótka i zwięzła nazwa dla naszej firmy. Nie mamy w prawdzie pewności, jednak szansa że potencjalni klienci ją zapamiętają jest wówczas zdecydowanie wyższa.

Najbardziej popularne są obecnie nazwy składające się z około 5 znaków. Dają one możliwość stosunkowo łatwego zaprojektowania logo czy stworzenia sloganu. Większy problem można napotkać w kwestii znalezienia wolnej domeny internetowej.

Faktury wystawiane przed i po zmianie nazwy firmy

Decyzja o zmianie nazwy firmy już w czasie jej prowadzenia sprawia, że większość przedsiębiorców zastanawia się czy konieczne będzie dokonanie korekty wystawionych dotychczas faktur. Odpowiedź jest przecząca, gdyż faktury wystawione przed dokonaniem zmiany nazwy przedsiębiorstwa nie powinny być korygowane.

Wynika to z jednej podstawowej zasady. Za najważniejszy człon nazwy uznaje się imię i nazwisko przedsiębiorcy, które w pełnej nazwie pojawiło się na starszych fakturach. W związku z tym poprawek dokonujemy jedynie w dodatkowych członach nazwy.

Jeśli jednak już dokonaliśmy zmiany nazwy, to od tego momentu na wszystkich fakturach i dokumentach powinna pojawiać się właśnie nowa nazwa.

Bardzo ważne jest równocześnie powiadomienie swoich kontrahentów oraz klientów o zmianie nazwy firmy. Kwestia ta jest bardzo ważna chociażby z uwagi na to, abyśmy otrzymywali poprawne faktury związane z zakupami.

Mimo wszystko może dojść do sytuacji, że po zmianie nazwy otrzymamy fakturę ze starą. Wówczas koniecznością jest wystawienie noty korygującej bądź skontaktowanie się z osobą wystawiającą i poproszenie o skorygowanie faktury i wystawienie jej na właściwe dane.

Zmiana nazwy firmy przy różnych rodzajach działalności

Często się zdarza, że jedna firma prowadzi działalność o kilku profilach. Jeśli dysponują kilkoma oddziałami to mają możliwość zgłoszenia więcej jak jednej nazwy i przypisania jej do konkretnego punktu.

W takiej sytuacji zamieszcza się je na wystawianych fakturach zamienne, lub odpowiednio dla danego oddziału – zakładając że mowa o tej samej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że tak jedna, jak i druga nazwa powinna zawierać imię i nazwisko właściciela.

Zmiana nazwy firmy – niewiele formalności – dowolność

Tak więc zmienić nazwę firmy możemy w dowolnym momencie. Ilość niezbędnych formalności będzie niewielka. Musimy udać się do urzędu miasta lub gminy, bądź wypełnić online jeszcze raz wniosek CEIDG-1 z podaniem nowej nazwy.

Koniecznie należy jednak pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze w nazwie obowiązkowo powinno znaleźć się imię i nazwisko właściciela, musi spełniać wszelkie niezbędne wymogi i koniecznie musimy zgłosić ją w CEIDG jeśli chcemy jej używać.