Prowadzenie firmy

Przychód, obrót i dochód – jakie są różnice między tymi pojęciami i co powinniśmy na ich temat wiedzieć?

Gdy rozpoczynamy prowadzenie własnej działalności gospodarczej pojawia się wiele pojęć, które pozornie, gdzieś przewijały się w naszej codzienności, jednak nie z taką intensywnością, jak teraz. Tak samo sytuacja wygląda jeśli chodzi o pojęcia przychód i dochód, które traktujemy jako tożsame, kiedy ich znaczenie jest zupełnie odmienne. Pojawia się jednak również obrót. Mają one znaczenie dla naszej działalności więc koniecznie powinniśmy je poznać.

Przychód – co o nim wiemy?

Pracując na działalności nieustannie słyszymy o przychodach przedsiębiorstwa. Czym jednak one dokładnie są i jak je rozumieć? Pod pojęciem przychodu kryje się każdy finansowy wpływ uzyskany z tytułu prowadzonej przez nas działalności, jeśli został na niego wystawiony dokument potwierdzający sprzedaż.

Jako przychód określa się zwykle wartość, jaką mają towary oraz usługi. Informacje o tym, co jest przychodem znajdujemy w Ustawie o PIT. Określa ona, że zaliczamy do niego:

  • pieniądze, które otrzymaliśmy za świadczone usługi lub sprzedane towary,
  • świadczenia, rzeczy oraz prawa o charakterze nieodpłatnym lub częściowo odpłatnym,
  • zwrócony bądź odliczony podatek od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z prawem więc przychodem są wszystkie przepływy finansowe przedsiębiorstwa, które prowadzą do uzyskania przez niego dochodu. Jednak nie stanowi on w żadnym stopniu odzwierciedlenia dla realnego stanu finansowego firmy.

Jeśli wpływ finansowy poparty jest odpowiednim dokumentem sprzedażowym, to powinien być ewidencjonowany jako przychód.

Jednak o przychodzie mówimy nie tylko w kontekście pieniędzy, które już wpłynęły na konto. Nazywa się w ten sposób również kwotę jaka widnieje do fakturze do opłacenia przez kontrahenta. Faktura potwierdza transakcje, więc pojawia się na niej przychód, który jeszcze nie został dopełniony przelewem.

Jeśli jesteśmy płatnikami VAT to przychodem na naszej fakturze jest kwota netto. W takiej sytuacji nie bierze się bowiem pod uwagę wartości brutto, z uwagi na fakt, iż podatek VAT nie stanowi przychodu dla przedsiębiorstwa.

W przypadku podatników, którzy z podatku VAT się nie rozliczają i wystawiają faktury 0% lub rachunki – zawarta na takim dokumencie wartość brutto będzie stanowiła ich przychód.

Prowadząc działalność liczymy przychody przedsiębiorstwa w ujęciu rocznym lub miesięcznym.

Przychód w ujęciu ekonomicznym, jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Przychód całkowityW tym rodzaju dokładna wartość towarów i usług wyliczana jest na podstawie sumy iloczynu ceny oraz ilości produktów, które zostały sprzedane.
Przychód przeciętnyW tym wypadku mamy do czynienia z przychodem firmy ze sprzedaży pojedynczej jednostki produktu, a oblicza się go poprzez podzielenie przychodu całkowitego przez wielkość sprzedanych produktów.
Przychód krańcowyPojęcie dotyczy przyrostu przychodu całkowitego, który uzyskuje się poprzez zwiększenie sprzedaży o jednostkę danego produktu czy usługi.

Do przychodu nie zalicza się kredytów firmowych, czy wkładów własnych wspólników.

Dochód – co o nim wiemy?

Dochód jest mylony z przychodem, jednak są to zupełnie inne pojęcia. Każde z nich znaczy zupełnie co innego. Czym więc jest dochód? Pod pojęciem dochodu kryją się przychody firmy, jednak muszą być one pomniejszone o koszty ich uzyskania oraz składki ZUS.

W związku z tym jeśli nasza działalność osiągnie przychód większy niż koszty związane z jego uzyskaniem i składkami ZUS, to pojawia się dochód. Można go jednak rozpatrywać w dwóch aspektach:

  1. Dochód netto, czyli kwota uzyskiwana po opodatkowaniu – ta, która trafia do naszej kieszeni.
  2. Dochód brutto, czyli kwota przed opodatkowaniem – a więc to co zarobimy łącznie z podatkiem dochodowym.

Dochód brutto stanowi podstawę do wyliczenia podatku dochodowego, jaki musimy opłacić.

Z pewnością w prowadzeniu działalności chodzi więc o uzyskiwanie jak największego dochodu. Aby tak się stało musimy więc dbać by koszty uzyskania przychodu go nie przewyższały. Wówczas odejmując od całkowitego przychodu koszty jego uzyskania otrzymamy nasz dochód.

Obrót – co o nim wiemy?

Obrót to kolejne pojęcie, które dość często pojawia się jeśli prowadzimy działalność gospodarczą. W jego kontekście również pojawiają się pomyłki. Bywa bowiem mylony z przychodem, a jak się okazuje oznacza zupełnie co innego.

Za obrót uznaje się całość wpływów i należności, które pomniejsza się o wyliczony z tego podatek dochodowy. Można więc powiedzieć, że obrót jest przychodem pomniejszonym o podatek dochodowy. W przypadku dochodu, odliczane były jeszcze koszty uzyskania przychodu.

Wyliczając obrót określamy, jakie wpływy zostały wygenerowane dla przedsiębiorstwa i pomniejszamy je o należny do zapłacenia podatek. Jednak w żaden sposób nie informuje nas on o bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć, że do obrotu zalicza się również zaliczki i zadatki, oraz przedpłaty które zostały wpłacone. Równie istotny jest fakt, że kwota obrotu ulega zmianie, a dokładnie powiększeniu jeśli pojawiają się dotacje, dopłaty lub subwencje, które mogą w sposób bezpośredni wpływać na ostateczną cenę produktu lub usługi.

Wykorzystanie przychodu, dochodu i obrotu

Przychody, dochody i obroty naszej firmy – z pewnością teraz już znacznie lepiej rozumiesz czym różnią się od siebie te pojęcia. Do celów podatkowych znaczenie będzie miał zarówno przychód, jak i dochód. Jednak warto zwrócić szczególną uwagę, że są to jednocześnie dane, które można skutecznie wykorzystać do celów marketingowych.

Ludzie mają zdecydowanie większe zaufanie do dużych firm, które odnoszą sukces. Dlaczego? To proste jeśli ktoś mówi o dużych obrotach, podając naprawdę zawrotne sumy, to tak naprawdę nie wiemy nic o sytuacji finansowej danej firmy, jednak widzimy dużą liczbę i jesteśmy pewni że wiele innych osób u nich kupuje towary i usługi, a więc pojawia się przekonanie że warto.

Jest to nieco psychologiczne działanie. Jednak z pewnością warto powiedzieć, gdy zostaniemy zapytani, że nasza firma osiąga określony obrót rocznie. To może zrobić duże wrażenie i przysporzyć nam nowych klientów.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz