Zakładanie firmy

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a nowe Prawo Przedsiębiorców – co zmieniło nowe prawo

Ustawa o swobodzie działalności i prawo przedsiębiorców

Dnia 6 marca 2018 uchwalona została nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców, która zastąpiła obowiązującą dotąd ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (skończyła obowiązywać z dniem 30 kwietnia 2018). Wprowadzone zmiany z pewnością nie są rewolucyjne, jednak dla wielu przedsiębiorców mogą okazać się godne uwagi.

Z punktu widzenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest to w dzisiejszej Rzeczypospolitej Polskiej najważniejsze prawo dotyczące własnej firmy na terenie RP. Znajduje się ono w tej kategorii na kolejnym miejscu za Konstytucją oraz traktatami unijnymi.

Prawo Przedsiębiorców jest jedną z 5 ustaw, które wspólnie tworzą Konstytucję Biznesu. Wprowadza ona szereg zmian do obowiązujących dotychczas przepisów.

Jakie najważniejsze zmiany się pojawiły?

Prawo przedsiębiorców spowodowało pojawienie się kilku nowości w strefie działalności gospodarczej. Jedną z podstawowych jest działalność nierejestrowana, a kolejną tzw. „ulga na start”. Dzięki jej założeniom początkujący przedsiębiorcy nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych 6 miesięcy.

Ustawa zniosła również obowiązek posługiwaniem się numerem REGON w sprawach, które prowadzone są przed urzędami publicznymi. Od tej pory obowiązujący i najważniejszy pozostaje numer NIP.

Nowe rozwiązania wprowadzone przez Prawo Przedsiębiorców – Ulga na start

Stare zasady, które obowiązywały zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nakładały na każdego przedsiębiorcę obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od momentu założenia firmy. Jedynie osoby, które po raz pierwszy otwierały własną działalność mogły korzystać ze specjalnej ulgi, która nazywano małym ZUS-em.

Zmiany, jakie pojawiły się w nowym Prawie Przedsiębiorców to możliwość nie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Ustawa określa warunki, które dają możliwość skorzystania z tego rozwiązania, są to:

  • Musi to być pierwsza działalność gospodarcza zakładana przez dana osobę lub musiało minąć co najmniej 60 miesięcy od momentu zamknięcia poprzedniej.
  • Nowa działalność gospodarcza nie może mieć powiązań z byłym pracodawcą, dla którego będziemy wykonywać dokładnie te same czynności, które były realizowane w ramach umowy cywilno-prawnej.

To rozwiązanie ma swoje plusy, jednak są również minusy. Dowiedz się więcej o uldze na start.

Specjaliści z zakresu biznesu podkreślają jednak, że dla przedsiębiorców raczkujących na rynku jest to bardzo korzystne rozwiązanie, które daje im czas na rozwój, przy ograniczeniu comiesięcznych kosztów.

Gdy skończy się pół roczny okres ulgi na start można jeszcze skorzystać z preferencyjnego ZUS-u, który będziemy opłacać w obniżonej wysokości przez kolejne 24 miesiące. W ten sposób zyskujemy aż 2 i pół roku na rozruch firmy. Warto więc pamiętać, że „mały ZUS” pozostaje w mocy w identycznej formie, jak w poprzedniej ustawie, więc przedsiębiorcy nadal będą mogli z niego korzystać na początku swojej drogi.

Nowe rozwiązania wprowadzane przez Prawo Przedsiębiorców – działalność nierejestrowana

Jest to zupełnie nowe rozwiązanie, które daje możliwość osobom, które wykonują dorywcze i drobne prace, do nierejestrowania swojej działalności w CEIDG. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Artykuł 5 ustawy Prawa przedsiębiorców mówi bowiem, że:

“działalnością gospodarczą nie jest działalność osoby fizycznej, jeżeli przychód z tak prowadzonej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz jeśli ta osoba w ostatnich 60 miesiącach nie prowadziła działalności gospodarczej.”

Dodatkowym udogodnieniem jest tutaj brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne jeśli miesięczne przychody nie przekroczą 50% kwoty brutto połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to osób, które mimo możliwości prowadzenia działalności niezarejestrowanej zdecydują się zarejestrować ja w CEIDG.

Przekroczenie tej kwoty sprawia, że niemal z automatu stajemy się przedsiębiorcami i mamy 7 dni na zarejestrowanie firmy w CEIDG. Wprowadzone przez ustawę rozwiązanie wydaje się być korzystne dla przedsiębiorców, gdyż wiele osób odbiera je jako zdjęcie pewnej blokady i otwarcie możliwości realizowania swoich pomysłów, których dotąd się obawiali ze względu na koszty od samego początku prowadzenia działalności.

Dodatkowo jest to rozwiązanie idealne dla osób, które planują jedynie nieznacznie dorabiać sobie do etatu, gdyż zostają one zwolnione z konieczności prowadzenia dodatkowo działalności, jeśli przychody są nieznaczne.

Nowe rozwiązania wprowadzane przez Prawo Przedsiębiorców – ustalenie prokurenta

Nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców wprowadza również możliwość ustalenia prokurenta, czyli pełnomocnika, przedsiębiorcom zarejestrowanym w CEIDG. Informacja na jego temat zostaje zamieszczona w systemie teleinformatycznym CEIDG. Osoba taka dysponuje możliwością dokonywania w imieniu przedsiębiorcy czynności sadowych oraz pozasądowych.

Nowe rozwiązania wprowadzane przez Prawo Przedsiębiorców – formy reglamentacji działalności gospodarczej

W ustawie Prawo Przedsiębiorców określone są jedynie podstawowe założenia z tego zakresu. Szczegółowo zostają one opisane w osobnych ustawach, zaliczanych do Konstytucji Biznesu. Najważniejsze jest jednak to, że pozostają zezwolenia, koncesje, jak również wpisy do działalności regulowanej, jednak zniesione zostają licencje i zgody.

Katalog zasad

W pierwszym rozdziale ustawy Prawo Przedsiębiorców zawarty został katalog zasad dla przedsiębiorców oraz organów. Ujęte tam punkty obowiązywały od dawna, jednak intencją ustawodawcy było ich zebranie w jednym miejscu w celach informacyjnych, zwiększających świadomość prawną oraz porządkujących.

Znajduje się tu szereg zasad:

  • Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
  • Zasada wolności gospodarczej.
  • Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy.
  • Zasada pogłębiania zaufania przedsiębiorców do organów władzy publicznej.
  • Zasada usuwania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy.
  • Zasada proporcjonalności.
  • Zasada udzielania informacji.

Pozostałe zmiany

Zmiany jakie pojawiły się w stosunku do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są obszerne, choć często dotyczą kwestii bardzo szczegółowych. Nowa ustawa Prawo Przedsiębiorców tworzy m.in. instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Oprócz tego pojawia się również utrwalona praktyka interpretacyjna i wiele innych.

Cała Konstytucja Biznesu wprowadza szereg zmian dotyczących różnych zagadnień. Obejmują one m.in. zawieszanie działalności gospodarczej czy utworzenie punktu informacji dla przedsiębiorcy. Ustawa jednocześnie wprowadza znacznie usprawnienia dla załatwiania różnych spraw administracyjnych, co pozytywnie odczują wszyscy obywatele.

Nowe prawo wprowadza kilka innowacji, jednak przede wszystkim porządkuje to, co znaliśmy dotychczas i ułatwia odbiór oraz interpretację dla każdego przedsiębiorcy. Z czasem z pewnością będzie można bardziej szczegółowo mówić o tym, czy wdrożone rozwiązania są korzystne czy tez nie.

Redakcja

Napisz komentarz

Kliknij tutaj aby napisać komentarz